Skip to content

A Transparency International Magyarország állásfoglalása a Korrupcióellenes Munkacsoportban való részvételről

A Transparency International Magyarország állásfoglalása a Korrupcióellenes Munkacsoportban való részvételről

Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság 2022. április 27-én megindította az ún. kondicionalitási eljárást Magyarország ellen és ennek keretében szeptember 18-án a támogatások egy részének felfüggesztését javasolta az Európai Tanácsnak, a magyar kormány számos törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzése körében, ún. korrekciós intézkedésként.  

Ezen intézkedések végrehajtása során, így különösen a Korrupcióellenes Munkacsoport működésében a magyar kormány számít a civil szervezetek részvételére és együttműködésére. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a kormány által eddig benyújtott törvényjavaslatok véleményezésére nem volt lehetőségünk, mert a kormány nem gondoskodott azok előzetes szakmai és társadalmi egyeztetéséről. 

Folyamatosan tiltakoztunk a kormány évek óta tartó civilellenes intézkedései ellen, ennek ellenére Magyarország jövője érdekében nyitottak vagyunk az együttműködésre bizonyos feltételek mellett. Az alábbiakban összegezzük azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: TI Magyarország) vállalni tudja a részvételt a Korrupcióellenes Munkacsoportban.  

  • A Korrupcióellenes Munkacsoportban való részvételünk előfeltétele, hogy a munkacsoport ügyrendjének az elfogadása nyilvános legyen, vagy legalább az érintettek előzetes véleményalkotását lehetővé tévő eljárásban történjék. 
  • A Munkacsoport működését úgy kell kialakítani, hogy 
    • annak üléseit az Integritás Hatóság elnöke előre meghatározott számú civiltag kezdeményezése esetén köteles legyen összehívni; 
    • lehetősége legyen az Integritás Hatóság eljárásának a kezdeményezésére, és arra, hogy magyarázatot kérjen az Integritás Hatóságtól az egyedi ügyekben hozott döntésekkel kapcsolatban.  
  • A TI Magyarország fenntartja a nyilvánossághoz való fordulás, valamint a kilépés jogát, amennyiben a Munkacsoport működésével kapcsolatban súlyos aggályok merülnek fel. 
  • Amennyiben a Munkacsoport működésével párhuzamosan a korrupciós helyzet további romlását tapasztaljuk, a TI Magyarország jogot formál arra, hogy kilépjen a Munkacsoportból.  

 

Transparency International Magyarország  

Kapcsolódó hírek

„A kormány nagy horderejűnek szánt korrupció elleni lépésként kidolgozta a közérdekű bejelentők védelmét szabályozó...
×