Történetünk

A Transparency International Magyarország Alapítványt 2006 októberében jegyezték be, és 2007 májusában kapta meg a TI „alakuló szekció” (Chapter in formation) státuszát, majd 2009-ben vált a szervezet a Transparency International teljes jogú tagozatává. Az alapítvány munkáját kuratórium vezeti, mely egyszerre lát el stratégiai tervezési és operatív funkciókat. Az alapítvány tevékenységét háromfős felügyelőbizottság ellenőrzi, és széleskörű szakmai tapasztalattal bíró tanácsadó testület segíti. A TI magyarországi tagozata anyagilag független a berlini központtól, azaz tevékenységének finanszírozási feltételeit önmaga teremti meg. Az alapítvány tevékenységét többek között nemzetközi alapokból, európai uniós forrásból, vállalati és egyéni támogatásokból fedezzük. Munkánk során azonban jelentős mértékben támaszkodunk a TI nemzetközi hálózatának tapasztalataira, az általuk alkalmazott módszerekre és kutatási eredményeikre.

KÜLDETÉSÜNK

A TI Magyarország független, szakmai szervezetként elősegíti a korrupció megfékezését, ösztönzi az átláthatóságot és számonkérhetőséget a közhatalmi döntéshozatalban és a közpénzeket érintő folyamatokban, valamint javítja a közérdekű információk elérhetőségét.

VÍZIÓNK

A kormányzat, a politikai és az üzleti élet szereplői, és a közvélemény elítéli a korrupciót, és elzárkózik a megvesztegetési kísérletektől. A korrupciómentes közélet nyomán a közpénzek átlátható módon kerülnek felhasználásra, az állami pályázati rendszerek áttekinthetők. A közérdekű információk könnyen elérhetők vagy beszerezhetők. A közhatalmi döntéshozatal és az ahhoz kapcsolódó érdekérvényesítés (érdekképviselet, lobbizás) jól szabályozott környezetben és átlátható módon működik.

ÉRTÉKEINK

Átláthatóság, számonkérhetőség, szakmaiság, integritás, szolidaritás, bátorság, igazságosság, demokrácia, jogállamiság, függetlenség, együttműködés

IRÁNYELVEINK

  • A Transparency International Magyarország egy független civil szervezet, melynek munkamódszere a pozitív hozzáállású együttműködés a köz-, az üzleti és a civil szféra legszélesebb körével.
  • Kapcsolatainkban nyitottságra, becsületességre és felelősségre törekszünk.
  • Demokratikusak és politikailag függetlenek, pártatlanok vagyunk.
  • Határozottan elítéljük a korrupciót, ahol minden kétséget kizáróan bizonyított, de egyedi esetek kivizsgálásával nem foglalkozunk.
  • Állásfoglalásaink objektív és professzionális elemezéseken, illetve kutatásokon alapszanak.
  • Csak olyan támogatást fogadunk el, amely nem veszélyezteti tevékenységünk függetlenségét, alaposságát és objektivitását.
  • Meghatározott időközönként jelentésben számolunk be tevékenységünkről az érdekelt személyeknek.
  • Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi jogokat és szabadságot.
  • Elhivatottak vagyunk abban, hogy együttműködjünk nemzetközi tagszervezetekkel világszerte.
  • A kormányzatban kiegyensúlyozott képviseletért küzdünk.

Legolvasottabb cikkek

A Transparency International Magyarország Alapítvány oknyomozó újságírói mentorprogramjának keretében pályázatot hirdet az újságírás iránt...
Megőrizte tavalyi pozícióját Magyarország az Európai Unió tagországai között a Transparency International (TI) berlini...
Egy politikai rendszerváltással felszámolható lesz a Magyarországon uralkodó rendszerszintű korrupció, ennek azonban feltétele, hogy...
Mészáros Lőrinc vezeti a Transparency International (TI) Magyarország Tenderbajnok elnevezésű interaktív, közbeszerzési adatokon alapuló...

Korrupciót tapasztaltál?

Segítsd a munkánkat, és tégy róla nálunk biztonságos módon közérdekű bejelentést!