Jelen panaszkezelési tájékoztató azért jött létre, hogy amennyiben bárkinek szervezetünk munkájával kapcsolatban észrevétele lenne, akkor ennek a tájékoztatónak a segítségével megismerheti, hogy azt milyen módon vizsgáljuk ki, dolgozzuk fel és építjük be működésünkbe a levont következtetéseket.

1. A panaszok benyújtásának módja

Panaszaikat és a tevékenységünkre vonatkozó kérdéseiket, észrevételeiket kérjük lehetőleg írásban jelezzék felénk:
Postacímünk: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30.
Email: info@transparency.hu

2. Ügyfélfogadás rendje

Szervezetünknek nincs ügyfélfogadási rendje, ugyanakkor munkánkkal kapcsolatos panaszokkal amennyiben telefonon szeretne egyeztetni velünk, kérjük ezt az alábbi időpontban tegye szervezetünk telefonszámán (+361/269-9534):
kedden 14:00 és 17:00 között.

3. A panaszok regisztrációjának módja

A beérkezett kérdésekkel vagy panaszokkal kapcsolatban munkatársunk 5 munkanapon belül visszajelez. A visszajelzésében meghatározza a panasz kivizsgálásának módját és várható határidejét.

4. A panaszkivizsgálás folyamatának leírása

a. e-mail visszajelzés a panasz tudomásulvételéről és a panasz kivizsgálásának módjáról, határidejéről.
a
b. a panasz tárgyáért felelős munkatársak meghatározása.
a
c. a felelősök számonkérése, jegyzőkönyvbe vétel.
a
d. egyeztetés (szükséges módokon írásbeli, telefonos, személyes) a panaszossal az első vizsgálat eredményeiről, ezek jegyzőkönyvbe vétele.
a
e. írásos állásfoglalás megfogalmazása (elmarasztalás, további lépések, a panasz jogossága esetén korrekciós intézkedések).
a
f. az írásos állásfoglalás, valamint az esetleges intézkedések a panaszossal történő ismertetése

5. A panasz visszajelzés módja és ideje

Panaszaikat és kérdéseiket igyekszünk gyorsan feldolgozni. Az írásos állásfoglalást a benyújtott kérdésről és- vagy panaszról maximum 30 napon belül elvégezzük.

6. Ügyfelek jogai

A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni, valamint kérni adatainak bizalmas kezelését.

7. Rövid éves jelentés a panaszokról

A beérkezett panaszokról minden évben május 31-ig jelentést teszünk közzé honlapunkon. Ebben kitérünk a panaszok számára, tárgyára, az ügyek státuszára, a vizsgálatok eredményeire. A jelentést ugyanezen időpontig az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek önszabályozó testületének Etikai Bizottsághoz is eljuttatjuk.

2015. október 02.


Nyilvános Panaszkezelési beszámoló

2014. évben beérkezett panaszról nem tudunk

2015. évben beérkezett panaszról nem tudunk

2016. évben beérkezett panaszról nem tudunk

2017. évben beérkezett panaszról nem tudunk

2018. évben beérketett panaszról nem tudunk

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!