blank

NAGY ZOLTÁN – ELNÖK

Közgazdász egyetemi diplomáját a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg: Corvinus Egyetem) Pénzügy szakán kapta meg, 1983-ban. Ugyanitt 1988-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1990-91-ben az Amsterdam University posztgraduális képzésén vett részt. 1983 és 1985 között az Ipargazdasági Intézet, majd 1985 és 1990 között a Tervgazdasági Intézet kutatójaként dolgozott. Ezt követően 1994-ig a Pénzügyminisztérium kabinetfőnöke, majd közigazgatási államtitkára. 1994-1996 között a Garancia Biztosító elnök-vezérigazgatói posztját töltötte be, majd 1997-98-ban az Állami Számvevőszék igazgatója volt. 1998 szeptembere és 2010 novembere között a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 2011-2012-ben a MÁV Compliance és Etika területének igazgatója volt. Jelenleg saját tanácsadó cégében dolgozik.

ARATÓ KRISZTINA – KURATÓRIUMI TAG

Arató Krisztina politológus, egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének igazgatóhelyettese, jelenleg a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (történelem-orosz szak), a Victoria University of Machester-en (Európai politika) és a Budapesti Corvinus Egyetemen (Nemzetközi kapcsolatok Ph.D program) folytatta. Kutatási területe az Európai Unió (az európai integráció története, az Európai Unióról szóló diskurzusok, mítoszok elemzése), valamint az európai és a magyar civil társadalom.
blank
blank

STEFF JÓZSEF – KURATÓRIUMI TAG

1992-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Szakmai pályafutását a Shell Hungarynál elemző közgazdászként kezdte, majd különböző pénzügyi vezetői pozíciókban dolgozott 1996-ig. 1997-1998-ben a Shell szlovéniai, horvátországi és szerbiai érdekeltségeinek gazdasági igazgatója és a szerbiai vállalat ügyvezetője volt. 1999-2000-ben a Hírker, a Lapker budapesti regionális terjesztő cégének gazdasági igazgatója. 2000 novemberétől a Sanoma gazdasági igazgatója, 2006-2007-ben a Sanoma és a Gruner&Jahr adriai vegyesvállalatának regionális vezetője, 2007 novemberétől 2010 decemberéig a Sanoma Praha ügyvezető igazgatója. 2011-től ismét a magyarországi Sanománál dolgozott a kiadó kereskedelmi igazgatójaként. Hozzá tartozott a magazin, online és televízió értékesítés stratégiai felügyelete, emellett 2012 márciusától a PR és központi marketing funkciók felügyelete is. 2015 szeptemberétől 2017 júniusáig a CM Sales Kft. ügyvezető igazgatói posztját töltötte be.

URBÁN ÁGNES – KURATÓRIUMI TAG

Egyetemi docens, tanszékvezető a Budapesti Corvinus Egyetem Infokommunikációs Tanszékén. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 1998-ban végzett közgazdászként, ennek jogutódján, a Budapesti Corvinus Egyetemen 2006-ban szerzett Ph.D. fokozatot summa cum laude minősítéssel. Fő kutatási területe az üzleti modellek változása, a médiafogyasztási szokások átalakulása, a magyarországi médiapiac fejlődése és a médiapolitika piaci kérdéseinek vizsgálata. A Mérték Médiaelemző Műhely médiapolitikai think-tank kutatója. Urbán Ágnes eddig mintegy 50 hazai és nemzetközi publikáció szerzője média és infokommunikációs témákban, amelyek között könyvek, könyvrészletek, folyóirat-cikkek és konferencia-előadások egyaránt megtalálhatók, magyar illetve angol nyelven.
blank
 

Kuratóriumi tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatai

Összeférhetetlenségi nyilatkozatok

KURATÓRIUMI DÖNTÉSEK

A Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumi ülései nyilvánosak. A következő ülés időpontját hamarosan közzétesszük.


FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

 

BOD PÉTER ÁKOS, ELNÖK

Bod Péter Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 1975-ben szerzett közgazdasági diplomát Budapesten, közgazdasági kutatómunkát végzett 1990-ig, vendégoktatóként tanított itthon, amerikai és nyugat-európai egyetemeken, dolgozott ENSZ-tanácsadóként a fejlődő világban. A rendszerváltozás után országgyűlési képviselő, ipari és kereskedelmi miniszter. 1991 és 1994 között a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 1995-1997 között a londoni EBRD igazgatótanácsának tagja, majd visszatért tanári pályájára. Oktatói, kutatói munkája mellett, a számos szakmai folyóirat szerkesztőbizottságában tevékenykedik, az Akadémiai Kiadó igazgatóságának tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnöke.

JANCSICS DÁVID

Jancsics Dávid a Rutgers egyetem Közigazgatási Iskolájának tanára és kutatója. Itt közszolgálati menedzsmentet, adminisztratív etikát és alkalmazott statisztikát tanít. Ezek mellett a John Jay College of Criminal Justice adjuktusaként kutatásmódszertant és kvalitatív módszertant oktat. Az ELTE Társadalomtudányi Karán diplomázott, majd a City University of New York Graduate Centerében szerezett doktori fokozatot szociológából. Általános érdeklődési területe a közigazgatás, szervezetelmélet és gazdaságszociológia. Szűkebb kutatási témái a korrupció, szervezeti deviancia és informális gyakorlatok a poszt-kommunista régióban. Magyarországon számos kutatást vezetett. Tanulmányai többek között az Administration & Society, az International Public Management Journal és az International Journal of Public Administration nevű nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. 2014-ben a “hatalom szerepe a szervezeti korrupcióban” című társszerzős tanulmánya elnyerte az Academy of Management Public and Nonprofit szekciójának legjobb tanulmányért járó díját majd a 2016-ban legjobb tanulmány bíráló bizottságának elnökévé választották.

KIRÁLY JÚLIA

Király Júlia, közgazdász, habilitált egyetemi tanár IBS Budapest. 1988-ban, alapításakor csatlakozott a Nemzetközi Bankárképző Központhoz, melynek 1999-2007 között vezérigazgatója volt. A Postabank elnöke volt a bank sikeres privatizációja idején (2003). 2007 – 2013 a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke volt. 2013 novemberétől a KBC Group Belgium igazgatósági tagja. Az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára. Az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet külső kutatója. Kutatási területe: pénzügyi kockázatok kezelése, pénzügyi piacok, pénzügyi stabilitás, monetáris politika.