Magyarország csatlakozott a Nyílt Kormányzati Együttműkődéshez

Open Goverment Partnership (OGP) 2011. szeptember 20-án alakult a következő nyolc ország részvételével: Brazília, Indonézia, Mexikó, Norvégia, Fülöp-szigetek, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok. Ezek az országok alkották meg az Open Government Declaration (OGD) elnevezésű alapító nyilatkozatot, melyhez most Magyarország is csatlakozott.

Az OGP célja átlátható, hatékony és ellenőrizhető kormányzat elérése, és a kormányzatok részéről olyan kötelezettségvállalások kezdeményezésének elérése, amelyek a korrupció elleni fellépést elősegítik, a kormányzatok és a civil szféra együttműködésével. Lévén egy nemzetközi részvétellel működő szervezetről van szó, a felügyeletét (International Steering Committee) egy a kormányok és civilszervezetekből álló bizottság látja el.

Magyarország csatlakozását korábban a Transparency International Magyarország is javasolta.

Ahhoz, hogy egy ország részt vehessen az OGP tevékenységében az alábbiakat kell teljesíteni:

 • magára nézve kötelezően el kell ismernie az OGD-t
 • egy konkrét cselekvési terv meghatározása, melyet annak meghatározása előtt széles társadalmi vitára kell bocsátani
 • az akcióterv megvalósításáról később független jelentések készítése

Jelentések készítése:

A 12 hónapos OGP cselekvési terv megvalósítási ciklusát követő 3 hónapon belül minden részvető ország helyzetjelentést készít, melyeket az OGP tagország kormányzati szakértői készítenek el. Az egyes országok kötelezettségvállalásait öt nagyobb feladatcsoport köré kell szervezniük, illetve alakítaniuk, melyek teljesítésének célja az alább ismertettek nagyobb nyilvánosságon keresztül történő megvalósítása. Az OGP első évében a részt vevő országoknak egyet kell választaniuk az alábbi öt feladat közül. nagyobb nyilvánosság segítségével.

Az öt feladatcsoport:

(1.) Közszolgáltatások , ideértve az állampolgárokat érintő összes közszolgáltatást (pl.: víz, közmű, telekommunikáció)

(2.) A közélet tisztaságának növelése (média és civilszféra szabadsága, korrupció visszaszorítása)

(3.) A közösségi erőforrások hatékonyabb felhasználásnak elősegítése

(4.) Biztonságosabb társadalom kialakításának elősegítése (közbiztonság, környezeti veszélyek, társadalmi és természeti katasztrófákkal szembeni védekezés)

(5.) Közösségi felelősségtudat erősítése

Az egyes országok akciótervei

A részt vevő országok akciótervük elkészítésénél először meghatározzák a fentebb említett öt feladatcsoportok körében a már létező kormányzati törekvéseket, ideértve a specifikus kormányzati stratégiákat és folyamatban lévő programokat. Az akciótervnek még tartalmaznia kell a kormányzatok öt nagy feladatcsoport valamelyikéhez tartozó kötelezettségvállalásokat. Ezeket a vállalt feladatokat először a már létező lévő kormányzati célkitűzésekre építik rá, és a folyamatban lévő programoknál ennek megfelelően új lépéseket állapítanak meg, valamint új akciókat kezdeményeznek az e tekintetben teljesen új területekre. Az OGP számol azzal, hogy az egyes részt vevő országok más alapokról indulnak, így az egyes országoknak az a feladata, hogy a feladatcsoportok keretében olyan kötelezettségvállalásokat tegyenek, melyek a saját országok egyedi helyzetének megfelel.

Az OGP vezető Testülete/Bizottsága

Az OGP felügyeletét az International Steering Committee látja el, mely a részt vevő országok kormányainak és vezető civil szerveződések képviselőiből áll, melyek a következők:

 • National Security Archives (US)
 • International Budget Project (Intl)
 • Transparency and Accountability Initiative (Intl)
 • Revenue Watch Institute (Intl)
 • Instituto Mexicano para la Competitividad (Mexico)
 • Instituto de Estudos Socioeconômicos (Brazil)
 • Africa Center for Open Governance (Kenya)
 • Twaweza (Tanzania)
 • MKSS (India)

Konkrét kötelezettségek

Minden OGP részt vevő országnak kötelezettségvállalásait az alábbi elvek mentén kell meghatároznia:

(1.) Transzparencia: a kormányzati tevékenységek és döntések nyilvánossága, az adatok szabad hozzáférhetőségének biztosítása.

(2.) Állampolgári részvétel: kormányzati törekvések arra nézve, hogy az állampolgárok a közéleti vitákban részt vegyenek.

(3.) Kormányzati felelősség

(4.) Innováció és technológia

Minimum alkalmassági követelmények ahhoz, hogy egy ország az OGP tevékenységében részt vehessen:

A költségvetés átláthatóságának biztosítása, mely elsősorban a költségvetés fő irányvonalainak és dokumentumainak közzétételét jelenti.

(1.) A közérdekű adatok megismerésének biztosítása, mely alapvető fontosságú az átlátható kormányzat biztosításához

(2.) A választott tisztségviselőkre vonatkozó adatok közzététele, mely az átlátható és korrupciómentes kormányzat alapvető feltétele

(3.) Állampolgári részvétel/együttműködés

Az alapító országok értelemszerűen tagjai az OGP-nek, míg az alábbi országok kezdeményezték az OGP-ben való részvételüket, azaz elkezdték a szükséges cselekvési tervek kialakítását, a részvételhez szükséges előfeltételek teljesítését, és a szükséges tárgyalásokat.

A csatlakozást megkezdő országok teljes listája az alábbi link alatt érhető el:
http://www.opengovpartnership.org/countries

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!