Skip to content

Bejelentővédelmi megoldások szervezeteknek

Gyakran a cégek, szervezetek dolgozói vagy a munkavégzéssel összefüggő tevékenységük során e szervezetekkel kapcsolatba kerülő személyek értesülnek először a közérdeket érintő veszélyekről vagy sérelemről. A közérdek megsértését, a visszaéléseket bejelentő személyek kulcsszerepet játszanak az ilyen jogsértések feltárásában és megelőzésében, valamint a társadalom jólétének biztosításában. A visszaélést esetlegesen bejelentő személyeket ugyanakkor a megtorlástól való félelem gyakran eltántorítja attól, hogy hangot adjanak aggodalmaiknak vagy gyanújuknak. Ezzel összefüggésben mind uniós, mind nemzetközi szinten egyre inkább elismerést nyer a visszaélést bejelentő személyek számára biztosított kiegyensúlyozott és hatékony védelem fontossága. 

A Transparency International Magyarország olyan, kérdőívként kitölthető önértékelő eszközt dolgozott ki, amely segíti a bejelentővédelmi megoldások létrehozására és működtetésére kötelezett szervezeket annak eldöntésében, hogy a meglévő vagy bevezetni tervezett bejelentővédelmi megoldásaik megfelelnek-e a törvényi előírásoknak.

Törvényi előírások alatt a 2023. május 23-án elfogadott, a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Bejelentővédelmi Törvény) értjük. A Bejelentővédelmi Törvény jelentős késéssel hajtotta végre az Európai Parlament és a Tanács (EU) uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló 2019/1937 irányelvének (a továbbiakban: Bejelentővédelmi Irányelv) nemzeti jogba történő átültetését.

A bejelentéseket fogadó szervezetek kötelezettségeiről és a bejelentők jogairól a TI Magyarország által összeállított útmutató nyújt tájékoztatást.

Szervezetek, amelyekre a bejelentővédelmi törvény kötelezettségeket állapít meg 

A Bejelentővédelmi Törvény értelmében azok a foglalkoztató szervezetek kötelesek belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni és folyamatosan működtetni, amelyek legalább 50 főt alkalmaznak. Egyes ágazatokban, például a pénzügyi területen, az olajiparban, valamint a légi és a vízi közlekedésben tevékenykedő cégek a dolgozók létszámától függetlenül kötelesek belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni és működtetni.  

Azok az 50 főnél több dolgozót alkalmazó foglalkoztatók, amelyeknél a dolgozói létszám a 249 főt nem haladja meg, egymással együttműködve, közösen is létrehozhatják és üzemeltethetik a visszaélés-bejelentési rendszert.  

Bármely foglalkoztató, amely erre nem lenne köteles – gyakorlatilag az a foglalkoztató, amelynek kevesebb mint 50 foglalkoztatottja van és nem olyan ágazatban tevékenykedik, ahol a dolgozói létszámtól függetlenül kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása és működtetése – saját döntése alapján létrehozhat és üzemeltethet belső visszaélés-bejelentési rendszert. 

A közhatalmi szervezetek közül az alábbiak kötelesek belső visszaélés-bejelentési rendszert létrehozni és működtetni: 

 1. állami szervek, 
 2. helyi önkormányzatok,  
 3. állami szerv által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, 
 4. helyi önkormányzat által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, 
 5. állami vállalatok, 
 6. önkormányzati vállalatok, 
 7. állami szerv által irányított vagy felügyelt költségvetési szerv által tulajdonolt cégek, 
 8. helyi önkormányzat által irányított vagy felügyelt költségvetési szerv által tulajdonolt cégek. 

A 10 ezer főnél kisebb lakosú helyi önkormányzatok, valamint, az állami szervek kivételével, az 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztató közhatalmi szervezetek esetében a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása és működtetése nem kötelező, hanem az adott közhatalmi szerv döntésén múló lehetőség. 

A helyi önkormányzatok és a helyi önkormányzat által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek közösen, vagyis egymással, illetve más önkormányzatokkal, önkormányzati szervezetekkel társulva is létrehozhatnak bejelentővédelmi rendszert.

A Bejelentővédelmi Törvény, valamint a 225/2023-as kormányrendelet egyes állami szerveket a belső visszaélés-bejelentési rendszeren túl, úgynevezett elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására és működtetésére is kötelez. Szemben az azt működtető foglalkoztató dolgozói, beszállítói, stb. által tett bejelentések fogadására szolgáló belső visszaélés-bejelentési rendszerrel, az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer mindenki számára rendelkezésre áll. Ilyen elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert az alábbi 21 állami főhatóság köteles létrehozni és működtetni:

 • Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,
 • Gazdasági Versenyhivatal,
 • Integritás Hatóság,
 • Közbeszerzési Hatóság,
 • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
 • Magyar Nemzeti Bank,
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
 • Országos Atomenergia Hivatal,
 • Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,
 • Budapest Főváros Kormányhivatala,
 • az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve,
 • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
 • a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve,
 • az országos hulladékgazdálkodási hatóság,
 • Magyar Államkincstár,
 • az országos környezetvédelmi hatóság,
 • a közlekedésért felelős miniszter,
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
 • Országos Rendőr-főkapitányság,
 • az országos természetvédelmi hatóság.
További aloldalak

Kapcsolódó hírek

Uniós jogot sért az új bejelentővédelmi törvény

„A közérdekű bejelentők az állami szervek szerepét veszik magukra”

Megjelent az új, interaktív bejelentővédelmi eszközünk

×