Skip to content

Te mire költenéd az EU pénzét? – Plakátpályázat az EU-ról és az aktív állampolgárságról

blank

Te mire költenéd az EU pénzét? címmel indít plakátpályázatot a Transparency International Magyarország, a legnagyobb hazai korrupcióellenes szervezet. A legjobb alkotások pénzjutalomban részesülnek. A plakátokból kiállítást tartunk az „Átláccó Fesztivál” keretében. A díjkiosztóra 2018. december 10-én, a Korrupcióellenes Világnapon kerül sor. A nyertes alkotásokat zsűri választja ki, az első három helyezett díjazásban részesül.

Díjazás:

 1. helyezett: 300.000 Ft
 2. helyezett: 100.000 Ft
 3. helyezett: 50.000 Ft

Témafelvetés

A Transparency International Magyarország (TI Magyarország) az Európai Unió „Európa a Polgárokért” programjának keretén belül elindította „Egymásból építkezünk” című rendezvénysorozatát, melynek célja, hogy az állampolgárokat minél aktívabb közéleti szereplésre buzdítsa, és közelebb hozza őket az Európai Unióhoz. Annak ellenére, hogy az Európai Unió támogatásai jelentős mértékben hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez, az EU által támogatott projektek hasznossága és megtérülése gyakran vita tárgyát képezi a közbeszédben, a polgárok egy része távoli és felesleges beruházásnak érzékeli őket. Ugyanakkor mindannyiunk közös érdeke, hogy az EU-támogatásokat olyan módon használjuk fel, amely valóban hozzájárul a közösségeink fenntartható gyarapodásához. Ennek előmozdítása érdekében arra szeretnénk ösztönözni a pályázat résztvevőit, hogy egy plakát formájában fogalmazzák meg arra vonatkozó kreatív elképzeléseiket, hogy a magyar kedvezményezettek milyen értelmes, fenntartható és a közösség jólétéhez érdemben hozzájáruló projektekre fordíthatnánk az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatásokat. Röviden arra keressük a választ, hogy „Te mire költenéd az EU-pénzét?” avagy hogyan „gazdálkodnál okosan” az uniós támogatásokkal.

Mit várunk?

A pályázatra olyan plakátokat várunk, amelyek a fenti kérdésre reflektálnak a lehető legtágabb értelemben, vagyis arra, hogy „Te mire költenéd az EU pénzét?”. Olyan alkotásokat is szívesen veszünk, amelyek ugyanezt a kérdést más oldalról közelítik meg, és például a következő dilemmákra keresik a választ: Hogyan lehetne fokozni az EU-támogatásokból finanszírozott projektek fenntarthatóságát, gazdasági megtérülését? Milyen lenne egy ideálisan kivitelezett EU-s projekt? Melyek azok a célok, amelyek jelenleg nem valósulnak meg az Európai Unió támogatásából, pedig erre volna lehetőség? A pályázatok elbírálása során előnyben részesítjük azokat a pályaműveket, amelyek pozitív üzenetet vagy konstruktív kritikát fogalmaznak meg, ezáltal elősegítve a közös gondolkodást.

Kik pályázhatnak?

Olyan művészek és kreatív gondolkodók jelentkezését várjuk, akiknek a fantáziáját megmozgatja a fenti gondolatmenet. Elsősorban persze azokét, akik hisznek az európai értékekben és Magyarországot a megújuló Európa szerves részeként képzelik el. Bárki pályázhat, magánszemély, szervezet vagy cég, sőt, egy plakáton akár többen is dolgozhatnak.

A pályázás módja:

A plakátot 2018. november 30-án (péntek) éjfélig lehet benyújtani. Egy pályázó maximum három pályaművel nevezhet. A pályázatban való részvétel díjmentes. A nevezési anyagot elektronikus formában a daniel.szabo@transparency.hu e-mail címre kell elküldeni.

A nevezésnek tartalmaznia kell:

 • A fekvő formátumban megtervezett plakátot – kétféle beadási méretben:
 • Webre feltölthető verzió: 72 dpi jpg, maximum 2Mb
 • Nyomdai verzió: A/2 (420 x 594 mm) CMYK kompozit pdf vagy tiff /jgp, 300 dpi, 4 mm kifutóval, vágójelekkel
 • A plakát címét és az alkotás rövid leírását
 • A pályázó elérhetőségét – név, email, telefonszám (Anonim módon is benyújtható a pályázat, viszont ez esetben is szükséges valamilyen elérhetőséget megadni, amin keresztül fel tudjuk veled venni a kapcsolatot.)
 • Opcionálisan beküldhető a pályázó rövid bemutatkozása is (pár sor magadról, mivel foglalkozol, miért pályáztál stb.)

További információ:
daniel.szabo@transparency.hu 
06 70 421 5192


A zsűri által nyertesnek hirdetett pályamunkáért és a közönségdíjban részesülő pályázatért járó díj összege nettóban értendő.

A pályázaton nem indulhatnak a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának tagjai, a Transparency International Magyarország Alapítvány munkatársai, önkéntesei és e személyek hozzátartozói.

Érvénytelen az a nevezés, amely olyan produktummal pályázik, amely nem felel meg a nevezési felhívásban leírtaknak.

Szerzői jogok:

 1. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik abba, hogy alkotása a Transparency International Magyarország Alapítvány internetes és nyomtatott kiadványain megtekinthető lesz, illetve a Transparency International Magyarország Alapítvány felhasználja azt a tevékenysége során. A pályázó szintén beleegyezik abba, hogy a pályaműve megjelenjen a Transparency International Magyarország által kiválasztott médiapartner online felületein.
 2. A pályázó rendelkezik az alkotás másodközlésének a jogával, köteles azonban tájékoztatni a Transparency International Magyarország Alapítványt a tervezett másodközlésről. A Transparency International Magyarország Alapítvány tiltakozhat a pályázó által tervezett másodközlés ellen, amennyiben az ellentétes a Transparency International Magyarország Alapítvány céljaival és közhasznú tevékenységével. A másodközlés jogának gyakorlása esetén, ha a Transparency International Magyarország Alapítvány ezt kéri, a pályázó köteles feltüntetni, hogy az alkotás a Transparency International Magyarország Alapítvány által kiírt pályázatra került benyújtásra.
 3. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat és a közönségdíjban részesülő pályázat időben és térben korlátlan, nem kereskedelmi célokra történő és nem kizárólagos felhasználásának a jogát a Transparency International Magyarország Alapítvány az e pályázatokért járó díjazás megfizetésével megszerzi és szabadon gyakorolhatja, a pályázó kérésére a jog gyakorlásakor feltünteti, hogy az alkotás a pályázó szerzői műve.
 4. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat és a közönségdíjban részesülő pályázat benyújtója nem gyakorolhatja a másodközlés jogát, ha a Transparency International Magyarország Alapítvány valamely konkrét másodközlés ellen tiltakozik. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat és a közönségdíjban részesülő pályázat benyújtója, a másodközlés jogának a gyakorlása esetén köteles feltüntetni, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány által kiírt pályázaton díjazott alkotásról van szó.
 5. A pályázó szavatol azért, hogy a jelen pályázatban általa benyújtott alkotás, mint szerzői mű, per, teher és igénymentes és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan joga vagy igénye, amely a Transparency International Magyarország Alapítvány jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

Adatvédelem: Azzal, hogy a pályázó a Transparency International Magyarország Alapítványnak bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött személyes adatot a Transparency International Magyarország Alapítvány az alábbiak szerint kezelje. Az adatkezelés célja: a Transparency International Magyarország Alapítvány a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: a Transparency International Magyarország Alapítvány kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt személyes adatok köre: a pályázó vezetékneve, a pályázó keresztneve, a pályázó e-mail címe, a pályázó telefonszáma. A személyes adatok védelme: A Transparency International Magyarország Alapítvány kijelenti, hogy a pályázó által az interneten keresztül megadott személyes adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. A Transparency International Magyarország Alapítvány a pályázó által megadott személyes adatok közül a pályázó személyére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a jogszabályok által előírt körben titokként kezel. Az adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag a Transparency International Magyarország Alapítvány munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint a Transparency International Magyarország Alapítvány javára önkéntes munkát teljesítő természetes személyek férhetnek hozzá. A Transparency International Magyarország Alapítvány az adatokat (a pályázó külön, írásos engedélye nélkül) nem hozza nyilvánosságra és nem továbbítja harmadik személyeknek.

Kapcsolódó hírek

blank

Útjára indítottuk a 12. oknyomozói mentorprogramunkat

blank

Közhasznúsági jelentés: közzétesszük a 2023-ról szóló dokumentumokat

blank

Vizsgálja ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal a külügyminisztériumot ért orosz hackertámadást! 

blank

Jelentkezz a 12. oknyomozó újságírói mentorprogramunkra!

blank

Győzelem a Kúrián a Magyar Vízilabda Szövetséggel szemben!

blank

Átláthatóbbá váltak az Ez a Minimum! programhoz csatlakozó önkormányzatok

blank

Az önkényvédelmi törvényt hatályon kívül kell helyezni!

blank

A korrupcióellenes civil szervezetek nem szavazták meg a Korrupcióellenes Munkacsoport 2023-as jelentését

blank

Az ÁSZ ismét szelektíven büntet

blank

Beadvánnyal fordultunk a frissen létrehozott Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz! 

×