Skip to content

Üzleti reggeli a compliance-t érintő jogszabályi változásokról és a nemzetközi trendekről

Üzleti reggeli a compliance-t érintő jogszabályi változásokról és a nemzetközi trendekről

2013 június 18-án a Transparency International Magyarország üzleti reggelit szervezett a Vállalati Támogatói Fórum tagjainak. Az összejövetel fókuszában a compliance-t érintő új jogszabályi változások és nemzetközi trendek álltak. A rendezvény iránt nagy volt az érdeklődés: 40 fő jelentkezett különböző vállalatoktól, ügyvédi irodáktól és adótanácsadó cégektől. Az eseményt az Allianz Hungária Zrt. és Telenor Magyarország támogatta.

Az üzleti reggelit Martin József Péter, a Transparency International Magyarország új ügyvezető igazgatója nyitotta meg, bevezetője után pedig négy előadás következett a compliance-t érintő témakörökben.

A közérdekű bejelentésekről szóló törvény új tervezete került nagyító alá dr. Ligeti Miklós előadásában.  A Transparency jogi igazgatója bemutatta a törvénytervezet alapelveit, köztük kiemelve a közbizalom erősítését, a szervezeti integritást sértő cselekmények feltárásának ösztönzését, valamint elsődlegesen egy hatékony és működőképes rendszer kidolgozásának célját a közérdekű bejelentések kezelésére. „Ez utóbbi alapelv érvényre juttatása azonban a tervezet alapján nem tűnik megvalósíthatónak” – emelte ki dr. Ligeti Miklós, hozzátéve, hogy a tervezet hallgat a közérdekű bejelentők védelméről, annak ellenére, hogy az államnak kötelessége az állampolgárok megóvása a jogellenes támadással és megtorlással szemben.

Kovács Gábor az idén július 1-jén hatályba lépő új pénzmosási törvényt tette vizsgálat tárgyává előadásában.  Az új törvény kapcsán kiemelte, hogy még így sem sikerült egy „koherens, a teljes rendszert kialakító egészet alkotni”. Kiemelte, hogy milyen új hatósági jogosítványok és szankciók kerülnek alkalmazásra a törvénysértések megvalósulása esetén, amelyek nagy felelősséget rónak a szakterületek vezetőire.

A belső vizsgálatok új nemzetközi trendjeibe adott betekintést Ámon Gábor előadása. A prezentáció az adatbányászat módszerét ismertette, ezen belül is a statisztikai törvények segítségül hívását, valamint a belső trendek és belső szabályok vizsgálatát.

Dr. Nagy Zoltán versenyjogi megközelítésből vizsgálta a compliance-t érintő kérdéseket.  A versenypolitika szempontjából lényeges szektorokban előforduló gyakorlati példákkal mutatta be az új versenyjogi trendeket az energia- és pénzügyi szektorban, a gyógyszeriparban, továbbá az élelmiszeriparban.

Kapcsolódó oldalak

×