Skip to content

Továbbra sem garantált az igazságszolgáltatás függetlensége

Továbbra sem garantált az igazságszolgáltatás függetlensége

A Velencei Bizottság kritikáira adott válaszként benyújtott törvénymódosítások sem biztosítanak elegendő garanciát a korrupciós kockázatok kivédésére az igazságszolgáltatásban. Bár a javasolt rendelkezések némi előrelépést jelentenek a hatályos szabályozáshoz képest, a javaslat továbbra is a bírósági rendszer egészét érintő problémákat hagy megoldatlanul.

A kormány 2012. március 16-án nyújtotta be az igazságszolgáltatási törvényekre vonatkozó módosító javaslatát, azzal a nem titkolt céllal, hogy a javasolt módosításokkal enyhítsenek a jogszabályokat ért súlyos belföldi és nemzetközi kritikákon. A Transparency International Magyarország (TI), a törvénymódosítással kapcsolatban megállapította, hogy a javasolt változtatások néhány korrupciós kockázatot ugyan mérsékelnek, de továbbra sem tartalmaznak elég garanciát a függetlenség biztosítására.

A törvénymódosító javaslat a bíróságok központi igazgatását felügyelő Országos Bírói Tanács hatásköreinek megerősítésével kívánja korlátozni az igazgatási feladatokkal megbízott Országos Bírósági Hivatal elnökének példátlan hatalmát. A Tanács azonban kibővített hatáskörrel sem lesz képes az OBH elnökét megakadályozni az ügyek önkényes áthelyezésében vagy a bírák kinevezésében.

Továbbra sincs megfelelő garancia az OBH elnökének politikai befolyástól mentes megválasztására és az ügyek önkényes áthelyezésének korlátozására. Hiába kell immáron a Tanács ajánlásait is figyelembe vennie az ügyek áthelyezésekor, a döntés továbbra is az elnök kezében marad. A TI ismételten hangsúlyozta, hogy érdemi módosítás hiányában ez az egyszemélyi intézkedés továbbra is sértheti a tisztességes eljáráshoz való jogot. „Ahhoz, hogy a bírósági rendszer valóban függetlenül működjön az OBH elnökének megválasztásával és jogköreivel kapcsolatban további garanciákra és számonkérhetőségre, a bíróságok működésével kapcsolatban pedig nagyobb átláthatóságra van szükség” – mondta Alexa Noémi, a korrupcióellenes szervezet magyarországi tagozatának vezetője.

A hatályos szabályozás szerint az Országos Bírósági Hivatal elnökének egyszemélyi döntésén is múlhat, hogy ki lesz bíró vagy bírósági vezető. Ezt a kivételesen erős felhatalmazást a javaslat valamelyest korlátozza azzal, hogy ezt már csak a Tanács egyetértésével teheti meg. De egyetértés hiányában az elnök továbbra is megteheti, hogy érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot és új pályázatot írjon ki.

Az igazságszolgáltatás átláthatóságát veszélyezteti, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozatai és a bírák álláspályázatai sem nyilvánosak. A TI továbbra is hiányolja a megfelelő panaszeljárásokat és a közérdekű bejelentések kivizsgálására vonatkozó szabályokat. Jelenleg nem egyértelmű, hogy a bíróságokon belül pontosan mi a teendő, ha a döntést megpróbálják befolyásolni vagy a korrupció gyanúja merül fel.

Mindez azt jelenti, hogy a javaslat a Velencei Bizottság ajánlásainak sem felel meg teljes körűen. A Kormány csak részkérdéseket rendezett és a rendszerszintű problémákat megoldatlanul hagyta.

„Érdemi lépésekkel és nem látszatmegoldásokkal kell helyreállítani az igazságszolgáltatás iránti bizalmat. Ha az emberek nem bízhatnak abban, hogy a bíróságok függetlenül járnak el az ügyükben bármilyen korrupció elleni fellépés eredménytelenné válik.  ” – tette hozzá Alexa Noémi.

A szervezet teljes állásfoglalása alább letölthető.

Kapcsolódó hírek

A Transparency International Magyarország meggyőződése szerint a korrupció elleni fellépés záloga az lenne, hogy...
×