Skip to content

Tiszta kampányszabályokat sürget a TI

Tiszta kampányszabályokat sürget a TI

A Transparency International Magyarország üdvözli az Alkotmánybíróság döntését a választási eljárási törvényről, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a politikai kampányok pénzügyei továbbra sem átláthatók. A rejtett források és költések lehetőséget teremtenek a mindenkori kormány számára a közpénzek illegális felhasználására és a kormányközeli érdekcsoportok kiszolgálására.

A Transparency International Magyarország (TI) a korrupció elleni küzdelem szempontjából jelentős lépésnek tartja, hogy az Alkotmánybíróság (AB) megsemmisítette a választási eljárási törvény kampányszabályait és a regisztrációra vonatkozó előírások többségét. A TI korábban rámutatott arra, hogy a regisztráció a választási kampányra vonatkozó korlátozások megkerülésének eszköze volt (erről bővebben itt olvashat). A regisztráció és az önkényes kampányszabályok megsemmisítése azonban még nem számolja fel a kampányfinanszírozásra jellemző korrupciót. A TI ezért továbbra is szükségnek tartja, hogy a pártok a korrupciót növelő és a gazdasági érdekcsoportok tisztességtelen befolyását erősítő kampányszabályok helyett átlátható viszonyokat teremtsenek.

A tisztességes politikai kampány folytatásához a TI szerint meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy mind jogi személyek, mind magánszemélyek támogatást nyújtsanak a jelölő szervezeteknek és a jelölteknek. A támogatásokat és a kiadásokat azonban teljesen átláthatóvá kell tenni, ezért a korrupcióellenes szervezet javasolja a kampányszámla bevezetését és a hirdetési felületek árainak a nyilvánosságra hozatalát. A TI ezen túl fontosnak tartja, hogy a választási eljárási törvény által helyesen 50 naposra rövidített kampányidőszakra vonatkozó szabályt ne lehessen kijátszani. Ezért szabályozni kell a kampányidőszakon kívüli politikai kampányokat is. Meg kell teremteni a pártok érdekében politikai kampányt folytató civil szervezetek pénzügyeinek szigorú átláthatóságát. A számonkérést az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési kapacitásának erősítésével tenné hatékonyabbá a TI, a szabályok megsértőit pedig komoly szankciókkal sújtaná.

Amennyiben a kampánykiadások nem átláthatóak, a pártok ellenőrizhetetlen módon használhatnak tisztázatlan eredetű pénzeket kampánycélokra. Hatalomra kerülve pedig már közpénzek felhasználásával jutalmazzák az őket illegálisan finanszírozókat. Így a mindenkori kormánypártok az őket támogató érdekcsoportok számára kedvező döntéseket hoznak például az állami megbízások odaítélésénél. A közpénzek ilyen jellegű felhasználása nem az adófizetők, hanem a hatalom érdekeit szolgálja. Annak érdekében, hogy ez megszűnjön elengedhetetlen, hogy a politikai kampányok forrásai és kiadásai mindenki számára nyomon követhetők legyenek.

A korrupciómentes kampányfinanszírozás érdekében a TI korábban törvénytervezetet dolgozott ki (a tervezetről itt meg itt olvashat). A TI emlékeztet arra, hogy a parlamenti pártok 2012 áprilisában nyilatkozatot írtak alá az új, átlátható kampányszabályozás alapelveiről (a nyilatkozat itt érhető el). A TI felhívja a kormánypártok figyelmét, hogy a nyilatkozatban vállaltak teljes körű figyelembe vételével mielőbb teremtsék meg a tisztességes politikai kampányok feltételrendszerét.

A TI szerint az ideális kampányszabályozás az alábbi elveken alapul:

1.    Kampányszámla

(A) A pártok a kampánnyal kapcsolatos kiadásaikat az ÁSZ-nál vezetett számláról fizessék.

(B) A számlaadatokat az ÁSZ honlapján is közzé kell tenni.

(C) Az elszámoltatás terjedjen ki a pártok kampányait segítő civilszervezetekre (egyesületek, alapítványok), sőt magánszemélyekre és cégekre is.

(D) Szigorú szankciókat kell bevezetni a költési és az elszámolási szabályok megsértőire.

2.    Átlátható kampányok a médiában

(A) A médiumok által a politikai szereplőknek adható kedvezményeket egységesen kell szabályozni, vagy a kedvezményeket teljesen meg kell tiltani.

(B) A politikai hirdetésnek helyt adó médiumoknak a választás napját követő 30 napon belül nyilvánosságra kell hozniuk az ilyen forrásból származó bevételeiket.

3.    Valódi ellenőrzés a pártok felett

(A) Az ÁSZ vizsgálatait ki kell terjeszteni a pártok üzleti vállalkozásaira, alapítványaira és ifjúsági szervezeteire, a pártokat támogató különféle civilszervezetekre.

(B) Létszámában és felkészültségében is meg kell erősíteni az ÁSZ-t.

(C) Az állami támogatásból részesülő pártok kétévenként sorra kerülő vizsgálatát éves ellenőrzésre kell változtatni, s meg kell teremteni a lehetőséget a soron kívüli vizsgálatra.

(C) A pártok egy hónappal a vizsgálat előtti értesítésének gyakorlatát be kell szüntetni.

4.    Ténylegesen rövidebb kampányidőszak

Az 50 napos kampányidőszakra vonatkozó szabályok ne legyenek kijátszhatóak: a hivatalos kampányidőszakon kívül minden, pártokhoz kapcsolódó hirdetést egyöntetűen tiltani kell.

5.    Átláthatóbb bevételek

(A) Magánszemélyek és jogi személyek is nyújthatnak támogatást a jelöltek és a jelölteket állító intézmények számára.

(B) Cégek egy kampányban maximum ötmillió forintot, magánszemélyek maximum kétmillió forintot költhetnének kampánytámogatásra.

6.    Civil szervezetek tevékenysége

A politikai kampányt folytató szervezetek pénzügyeire a pártokra, jelölő szervezetekre vonatkozó nyilvánossági szabályok legyenek érvényesek.

Kapcsolódó hírek

A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×