Skip to content

A TI Tállai Andráshoz fordul Semjén Zsolt vadászatai miatt

A TI Tállai Andráshoz fordul Semjén Zsolt vadászatai miatt

Tállai Andrástól is segítséget kérünk Semjén Zsolt ajándékba kapott vadászatainak ügyében, ugyanis ekkora értékű ajándék után a miniszterelnök-helyettesnek adóznia kellett volna. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a TI Magyarország levelét, melyet a parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárnak írtunk.


Tállai András úrnak

parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, miniszterhelyettes

Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest

1369

Pf.: 481.

ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

 

Tisztelt Miniszterhelyettes Úr!

A sajtó útján nyilvánosságra került és széles körben tárgyalt információkból (például: https://mno.hu/belfold/semjen-zsolt-a-helikopter-es-a-svedorszagi-luxusvadaszatok-2452445 és https://mno.hu/belfold/nem-rokonai-fizettek-semjen-utjait-2452994) kitűnően dr. Semjén Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnök-helyettes összesen öt alkalommal, 2012-ben, 2013-ban, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben vadászott Svédországban. E vadászatok költségeit minden egyes alkalommal Farkas József fizette meg, a sajtóban megjelent állítások értelmében ezt a tényt az a levelezés támasztja alá, amelyben Farkas József jelezte a vadászatokat szervezőknek, hogy ő fogja átutalni a költségeket. A költségek alkalmanként 4-5 millió forintot tettek ki, azaz összesen 20-25 millió forint nagyságú juttatásról van szó.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogy. Tv.) 84. § (1) bekezdése értelmében ugyanis a „képviselő képviselői megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más ingyenes juttatást, amely a mindenkori képviselői tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja”. A sajtóhírek szerint Farkas József által megfizetett vadászati költségek összesen 20-25 millió forintot kitevő összege nyilvánvalóan meghaladja az idézett törvényi határértéket.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja Törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében jövedelem a magánszemély által más személytől megszerzett bevétel egésze, míg a (2) bekezdés értelmében bevétel a magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték. Az Szja Törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az Szja Törvény hatálya alá tartozó valamennyi jövedelem után adót kell fizetni.

A dr. Semjén Zsolt vadászatai költségének a más (Farkas József) által történt megfizetése dr. Semjén Zsoltnál adóköteles jövedelmet keletkeztetett, hiszen bármilyen formában megszerzett vagyoni értékről van szó. A dr. Semjén Zsolt helyett teljesített fizetési kötelezettség értéke az Szja Törvény 5. § (4) bekezdése értelmében megegyezik a vagyoni értéknek a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci értékével.

A dr. Semjén Zsoltnak ilyen módon juttatott bevétel után a juttató félnek – aki, ha magyar adózó, kifizetőként jár el – kötelessége volt levonni az adót és a járulékot. Ha azonban erre sor is került, az nem mentesíti dr. Semjén Zsoltot azon kötelezettsége alól, hogy kedvezményezettként a bevételt feltüntesse az adóbevallásában.

Miniszterhelyettes Úr szíves intézkedését kérem annak érdekében, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megfelelő eljárásban vizsgálja meg, hogy dr. Semjén Zsolt az adóbevallásában számot adott-e ezekről a juttatásokról. Annak kivizsgálását is kérem, hogy a szóban lévő bevételeket dr. Semjén Zsoltnak juttató fél, amennyiben kifizetőként járt el, teljesítette-e a rá vonatkozó adókötelezettségeket.

Meglátásom szerint amennyiben dr. Semjén Zsolt elmulasztotta volna a jelzett juttatások után fennálló adókötelezettségeinek a teljesítését, úgy az adójogi következményeken túl számolnia kell a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § által büntetni rendelt költségvetési csalás miatt történő felelősségre vonással is. Ezért arra is kérem Miniszterhelyettes Urat, hogy ennek szükségessége és indokoltsága esetén költségvetési csalás miatt büntetőeljárást kezdeményezni szíveskedjék.

Miniszterhelyettes Úr segítő közreműködését előre is megköszönöm, egyben kérem, hogy szíveskedjék tájékoztatni a kérelmem nyomán megtett intézkedésről.

Budapest, 2018. március 14.

Tisztelettel:
Ligeti Miklós
jogi vezető

Kapcsolódó oldalak

Nincsenek kapcsolódó oldalak
×