Skip to content

Alkotmányellenesnek tartjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárását

Alkotmányellenesnek tartjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárását

A Szuverenitásvédelmi Hivatal, 2024. június 18-án hat oldalon 62 kérdést tett fel a Transparency International Magyarországnak az ellenünk indított átfogó vizsgálat részeként. A Hivatal levelére szervezetünk 2024. július 8-án válaszolt.  

A Transparency International Magyarország meggyőződése szerint a szuverenitásvédelmi törvény számos rendelkezése ellentétes az Alaptörvénnyel. A tisztességes eljáráshoz és a hatékony jogorvoslathoz, valamint a szólás és véleménynyilvánítás szabadságához fűződő alapvető jogok sérelme miatt 2024. június 19-én az Alkotmánybírósághoz fordultunk, és kértük a szuverenitásvédelmi törvény érintett rendelkezéseinek a megsemmisítését. A Szuverenitásvédelmi Hivatal létrejöttét és működését, valamint az ellenünk indított eljárását is összeegyeztethetetlennek tartjuk az Alaptörvénnyel.  

Reméljük, hogy a válaszlevelünkben foglaltakkal sikerül eloszlatnunk a működésünket, valamint a civil szervezetekre kötelező jogszabályi előírások természetét és tartalmát illetően érzékelhető homályt. Egyebek mellett felhívtuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal figyelmét arra, hogy a működésünkre és az eredményeinkre vonatozó minden információ megtalálható a honlapunkon, illetve az éves beszámolóinkban. Arra is rámutattunk, hogy a szerződéseinket, az elszámolásainkat és különösen az ügyfeleinkre vonatkozó adatokat az érintetteken kívül kizárólag a törvények által erre feljogosított hatóságok ismerhetik meg. A Szuverenitásvédelmi Hivatal nem rendelkezik ilyen felhatalmazással. Számos esetben pedig arra voltunk kénytelenek rámutatni arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal hozzánk intézett kérdései teljességgel értelmezhetetlenek.  

A Transparency International Magyarország válasza a Szuverenitásvédelmi Hivatal levelére itt, az Alkotmánybírósághoz benyújtott alkotmányjogi panaszunk itt, a Szuverenitásvédelmi Hivatal 62 kérdést tartalmazó levele pedig itt érhető el. 

×