Skip to content

A Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárást indított a Transparency International Magyarország ellen

A Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárást indított a Transparency International Magyarország ellen

A Szuverenitásvédelmi Hivatal június 18-án levélben tájékoztatta a Transparency International Magyarországot arról, hogy „egyedi – átfogó jellegű – vizsgálatot indít” a tevékenységünkkel kapcsolatban. Mindezt azért, mert a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint „külföldről származó támogatás” felhasználásával a „választói akarat befolyásolására irányuló” tevékenységet folytatunk, illetve ilyen tevékenységet támogatunk. A Szuverenitásvédelmi Hivatal hatoldalas levelében összesen 62 kérdést tett fel, ezek megválaszolására harminc napot kaptunk.

E nem várt fejlemény kapcsán emlékeztetünk a szuverenitásvédelmi törvényre vonatkozó kormányzati tervezet nyilvánosságra kerülése óta több más civil szervezettel közösen képviselt, következetes álláspontra (lásd itt, itt, itt, valamint itt). E közlemények lényege az, hogy a hatalom szándéka, miszerint a nemzeti szuverenitás állítólagos védelmének ürügyén tovább támadja a kritikát megfogalmazó polgárokat és civil szervezeteket, ellentétes Magyarország Alaptörvényével és az Európai Unió alapvető értékeivel. Az Európai Bizottság is ezen az állásponton van, ezért indított idén februárban kötelezettségszegési eljárást a magyar kormánnyal szemben.

A Transparency International Magyarország nem tartja véletlennek, hogy elsőként került a Szuverenitásvédelmi Hivatal célkeresztjébe. Korrupció ellen küzdő civil szervezetként tevékenységünk, feltáró, elemző és jogvédő munkánk sikere, sőt talán a puszta létezésünk is fenyegeti az Európai Unió legkorruptabb kormányzatát működtető Orbán-rendszert.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárása teljességgel megalapozatlan és téves.  A Hivatal működését, miként az azt megalapozó törvényt is, Alaptörvényellenesnek tartjuk. Ennek ellenére, az átláthatóság iránt messzemenőkig elkötelezett civil szervezetként természetesen válaszolni fogunk a hivatalnak a megadott határidőben. Igaz, kis odafigyeléssel a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak is feltűnhetett volna, hogy a kérdései túlnyomó többségére a választ megtalálja a honlapunkon, valamint a mindenki számára hozzáférhető nyilvános kiadványainkban.

A Transparency International Magyarország az Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlennek tartja a Szuverenitásvédelmi Hivatal létrejöttét és tevékenységét, továbbá a szuverenitásvédelmi törvény több rendelkezését, ezért az Alkotmánybírósághoz fordultunk. Alkotmányjogi panaszunkban kifejtettük, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárása és megállapításai ellen nem lehet sem bírói, sem más jogorvoslattal élni, ami sérti a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz fűződő alapvető jogokat. Az pedig, hogy a Transparency International Magyarország ellen a szervezet által megfogalmazott kritikák miatt indult vizsgálat, önmagában is jelzi: a Szuverenitásvédelmi Hivatal eljárása nyilvánvalóan sérti a véleménynyilvánítás szabadságát.

A Szuverenitásvédelmi Hivataltól érkezett levél itt elérhető jelen bejegyzés csatolmányaként magyar és angol nyelven. A Transparency International Magyarország által előterjesztett alkotmányjogi panasz pedig itt érhető el.

*

Bár a magyar kormányzati képviselők gyakran hivatkoznak arra, hogy a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény az Amerikai Egyesült Államokban megalkotott szabályozást követi, és kifejezetten a külföldi ügynökök bejegyzéséről szóló törvényre (Foreign Agents Registration Act, FARA) hivatkoznak érvelésük alátámasztására, valójában kevés közös vonás fedezhető fel a két szabályozás között. Vonatkozó angol nyelvű elemzésünk elérhető a következő linken

×