Skip to content

Sikeresen lezajlott a Lánchíd felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás

Sikeresen lezajlott a Lánchíd felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás

Sikeresen lezárult a Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás, ami a Transparency International Magyarország értékelése alapján jogszerűen, átláthatóan és tisztességesen zajlott.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. még 2020. augusztus 11-én indította meg a felújítás kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárást. A Transparency International Magyarország Alapítvány 2020. szeptember 24-én kapcsolódott be a munkába független monitorként, a korábban keletkezett dokumentumokat utólag vizsgáltuk meg.

A BKK Zrt.-vel 2020. október 13-án írtuk alá az integritási megállapodást, amely keretet adott független monitorként való eljárásunkhoz. A dokumentumok átvizsgálása mellett megfigyelőként is részt vettünk a bírálóbizottsági üléseken, valamint egyéb, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos megbeszéléseken.

Az ellenőrzési tapasztalatainkat az itt elérhető jelentésünkben foglaltuk össze.

Jelentésünk legfontosabb megállapításai:

  • az Ajánlatkérő – azaz a BKK – a Kbt. előírásainak megfelelően választotta meg a közbeszerzési eljárás fajtáját;
  • az eljárást megindító felhívás és az egyéb dokumentumok a jogszabályoknak megfeleltek;
  • a gazdasági szereplőkkel való kommunikáció módja és formája a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően történt.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok megvizsgálását követően megállapítottuk, hogy a közbeszerzési eljárás záró, a szerződés megkötésére irányuló szakasza jogszerűen történt és kielégítette az átláthatóság és a tisztességes eljárás kívánalmait.

Kapcsolódó hírek

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2020. augusztus 11-én indította meg a Széchenyi lánchíd...
A Lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési eljárás lebonyolításának átláthatósága és a minél nyíltabb verseny érdekében...
×