Skip to content

Online kampány a pártfinanszírozás reformjáért

Online kampány a pártfinanszírozás reformjáért

A Freedom House Europe és a Transparency International Magyarország az év elején jelentette be, hogy 2009-ben is folytatják kampányukat. Az együttműködés következő lépéseként április 7-én elindul a www.kepmutatas.hu honlap, amely főszerepet kap a kezdeményezés keretében kidolgozott szakmai anyagok bemutatásában, valamint a projektet támogató oknyomozó újságíró csoport által írott anyagok publikálásban. Az oldal olyan funkciókat is tartalmaz, amelyek segítségével minden látogató csatlakozhat a kezdeményezéshez. Cél, hogy a politikai döntéshozók megtegyék a szükséges lépéseket a jelenlegi tarthatatlan állapot megszüntetéséért, egy átfogó reformcsomag parlamenti elfogadásával.

„Fontosnak tartottuk, hogy a párt- és kampányfinanszírozás problémakörét és a kérdésben általunk elengedhetetlennek tartott reformokat a széles nyilvánosság számára is érthetővé és elérhetővé tegyük,”

mondja Alexa Noémi a Transparency International Magyarország igazgatója és Molnár Bálint a Freedom House Europe igazgatóhelyettese. A két szervezet komoly profiljától némileg eltérő névvel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a képmutatás szónál pontosabb egyszavas leírását, nem lehet találni a jelenlegi párt- és kampányfinanszírozásban uralkodó áldatlan állapotokra.

Ma a pártok a hatályos jogszabályok semmibevételével, az állampolgárok számára átláthatatlan módon, vélhetően a közpénzek egy részének eltulajdonításával, soha nyilvánosságra nem kerülő háttéralkukra és gazdasági összefonódásokra épülő kampányaikkal versengenek a választók bizalmáért, mondja a két szakértő. A képviseleti demokrácia alapjaiba vetett állampolgári hitet erodálja immár évek óta az a hazug és képmutató rendszer, amely egyrészről az „olcsó demokrácia” hamis ígéretét kínálja a választóknak, másrészről szemet huny a nyilvánvaló törvénytelenségek felett, sőt azokat az állam saját pecsétjével törvényesnek minősíti. „A weboldal neve szerintünk rendkívül találóan utal a jelenlegi állapotokra.”

Az oldalra látogató érdeklődők letölthetik a két szervezet által jegyzett reformjavaslatok rövid szakmai összefoglalóit, a több mint egy éve a parlament különböző bizottságai között utazó törvényjavaslat részletes elemzését és hatástanulmányát, valamint elolvashatják az oknyomozó újságírók által írt tényfeltáró riportokat a párt- és kampányfinanszírozással összefüggésbe hozható konkrét korrupciós, vagy korrupciógyanús ügyekről. Az oldal rövid, kreatív videókkal is megpróbálja illusztrálni a jelenlegi rendszer anomáliáit és a javasolt változtatásokat, nem titkoltan azért, hogy azok számára is befogadhatóvá tegyék a problémakört és a javasolt megoldásokat, akik esetleg a szakmai anyagokat túl száraznak találnák.

„Az oldalon található hat rövid videó mindegyike a párt- és kampányfinanszírozás jelenlegi rendszerének egy-egy neuralgikus pontját és az ezekre javasolt megoldásokat dolgozza fel, egyszerűen és amennyire ezt egy ilyen téma engedi szórakoztatóan” – mondja Molnár Bálint.

„Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a témakör kiszakadjon a szakértők és politikusok által dominált körből és azok számára is érthetőbbé váljon, akik nem foglalkoznak a politikai rendszer visszáságaival ilyen szinten. Ehhez az kell, hogy olyan nyelven vázoljuk fel a problémákat, amelyek mindenki számára befogadhatóak. A videók ebben hivatottak segíteni” – tette hozzá Alexa Noémi.

A fentieken túl a weboldal tartalmaz egy automatikus e-mail modult, amelynek segítségével mindenki közvetlenül írhat parlamenti képviselőjének, illetve a négy parlamenti párt elnökeinek. „Szeretnénk, ha a politikusok számára egyértelművé válna, hogy valós társadalmi igény van a párt- és kampányfinanszírozás rendbetételére, hogy egyszer és mindenkorra véget érjen a képmutatás,” mondja Alexa és Molnár.

Kapcsolódó hírek

A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×