Skip to content

Nyilatkozat az állami vezető pozíciók minimum feltételeiről

Nyilatkozat az állami vezető pozíciók minimum feltételeiről

A közélet tisztaságának és demokrácia hitelességének biztosítása érdekében az állami vezetői pozíciókat betöltő személyek esetében kiemelkedően fontos a magas erkölcsi mérce szerinti példamutatás. Bár fontos lenne, de jelenleg nem létezik etikai típusú szabályozás ezen a téren.

A Transparency International Magyarország javasolja, hogy a nyilatkozat aláírásával a parlamenti pártok vezetői vállaljanak kötelezettséget arra, hogy állami vezetői pozícióra vagy közpénzből működő társaság vezető tisztségviselőjének csak olyan személyt jelölnek, aki az általa vezetett, vagy olyan társasággal szemben, amelyben jelentős befolyással bír(t), a kinevezésére tett javaslatát megelőző 10 évben polgári, büntető, versenyjogi vagy egyéb jogerős marasztaló határozat nem született közpénzek felhasználásával, adók, járulékok, köztartozások be nem fizetésével kapcsolatban.

Szándékaink szerint a nyilatkozatban foglalt feltételeket évről évre szigorítanák a parlamenti pártok vezetői, demonstrálva ezzel elkötelezettségüket a tiszta és átlátható közélet iránt. Bízunk abban, hogy kezdeményezésünk a közélet tisztítása mellett elősegíti a politikai elit, és a demokratikus intézményrendszer hitelességének helyreállítását.

A nyilatkozat szövege:

A Transparency International Magyarország azzal  a felhívással fordul  a magyarországi politikai pártokhoz , hogy a közélet tisztasága érdekében tett erőfeszítésiket az alábbi nyilatkozat aláírásával erősítsék meg :

Egyetértünk azzal, hogy a  jelenleg hatályos összeférhetetlenségi szabályokon túl nem tölthet be állami vezetői funkciót, és nem lehet közpénzből működő társaság vezető tisztségviselője olyan személy, akivel szemben vagy az általa vezetett vagy olyan társasággal szemben, amelyben ő jelentős befolyással bír, a kinevezésére tett javaslatot megelőző 10 évben polgári, büntető, versenyjogi vagy egyéb jogerős marasztaló határozat született közpénzek felhasználásával, adók, járulékok, köztartozások be nem fizetésével kapcsolatban.

A jelen nyilatkozatot aláíró pártok kötelezettséget vállalnak, hogy minden év december 9-én, a korrupció elleni világnapon értékelik a nyilatkozatban foglaltak megvalósulását és áttekintik a nyilatkozat tartalmát, azzal a céllal, hogy fokozatosan szigorítsák a közfunkciókat betöltő személyekre vonatkozó etikai elvárásokat. A nyilatkozathoz további pártok csatlakozhatnak.

A nyilatkozatot 2009. május 5-én küldtük meg aláírási céllal a pártok vezetőinek:

Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Kereszténydemokrata Néppárt
Magyar Demokrata Fórum
Magyar Szocialista Párt
Szabad Demokraták Szövetsége

Címkék: Hivatásetika

Kapcsolódó oldalak

×