Skip to content

„Nekem az EU…” – Plakátpályázat a megújuló Európáról

„Nekem az EU…” – Plakátpályázat a megújuló Európáról

Szupermarket vagy sorsközösség?

A Transparency International Magyarország plakátpályázata a megújuló Európáról

„Nekem az EU…” címmel indít plakátpályázatot a Transparency International Magyarország, a legnagyobb korrupcióellenes szervezet. A legjobb alkotások pénzjutalomban részesülnek. A plakátokból kiállítást tartunk az „Átláccó Fesztivál” keretében az A38 Hajón. A díjkiosztóra 2017. december 8-án, a Korrupcióellenes Világnapon kerül sor. A nyertes alkotást zsűri választja ki, emellett a legjobb művek közönségszavazáson is részt vesznek a 24.hu közreműködésével.

(Bővebben a december 8-án tartandó eseményről itt!)

Zsűri:

René van Hell, Hollandia budapesti nagykövete
Gróf Ferenc
, képzőművész
Kenczler Márton, a HPS kreatív igazgatója
Neszmélyi Réka, grafikus
Martin József Péter, a Transparency International ügyvezető igazgatója
Szigeti Péter, a 24.hu főszerkesztője

Díjazás:

Szakmai díj: 300.000 Ft
Közönségdíj: 100.000 Ft

Témafelvetés

Magyarország 2004 óta tagja az Európai Uniónak. Részese egy olyan közösségnek, amelynek tagjait összeköti a megélt történelem, a közös értékek és a közös identitás. Egy olyan közösség, amelyben a résztvevők nemcsak versengenek egymással, hanem együttműködnek, és közösen próbálnak megoldást találni az előttünk álló kihívásokra. A tagságunk számos előnnyel jár, ezen előnyökért cserébe pedig hozzá kell, hogy járuljunk a közösség működéséhez, tiszteletben tartva az európai normákat és értékeket. Emmanuel Macron, Franciaország idén hivatalba lépett államfője nemrégiben úgy fogalmazott, hogy „Európa nem szupermarket, hanem sorsközösség.”

Mit várunk?

A pályázatra olyan plakátokat várunk, amelyek a fenti kérdésre reflektálnak a lehető legtágabb értelemben, vagyis arra, hogy Európa „szupermarket vagy sorsközösség”.  Olyan alkotásokat is szívesen veszünk, amelyek ugyanezt a kérdést más oldalról közelítik meg, és például, a következő dilemmákra keresik a választ: Milyen jövő vár az Európai Unió számára? Mi lehet Magyarország szerepe a megújuló Európában? Mit köszönhet Magyarország az EU-nak? A témával kapcsolatban felmerülő más ötleteket is szívesen fogadunk.

Kik pályázhatnak?

Olyan művészek és kreatív gondolkodók jelentkezését várjuk, akiknek a fantáziáját megmozgatja a fenti gondolatmenet. Elsősorban persze azokét, akik hisznek az európai értékekben és Magyarországot a megújuló Európa szerves részeként képzelik el. Bárki pályázhat, magánszemély, szervezet vagy cég, sőt, egy plakáton akár többen is dolgozhatnak.

A pályázás módja:

A plakátot 2017. november 30-án (csütörtök) éjfélig lehet benyújtani. Egy pályázó maximum három pályaművel nevezhet. A pályázatban való részvétel díjmentes. A nevezési anyagot elektronikus formában a palyazat@transparency.hu e-mail címre kell elküldeni.

A nevezésnek tartalmaznia kell:

 • A fekvő formátumban megtervezett plakátot – kétféle beadási méretben:
  Webre feltölthető verzió: 72 dpi jpg, maximum 2Mb
  Nyomdai verzió: A/2 (594 mm széles x 420 mm magas) CMYK kompozit pdf vagy tiff /jgp, 300 dpi, 4 mm kifutóval, vágójelekkel
 • A plakát címét és az alkotás rövid leírását
 • A pályázó elérhetőségét – név, email, telefonszám (Anonim módon is benyújtható a pályázat, viszont ez esetben is szükséges valamilyen elérhetőséget megadni, amin keresztül fel tudjuk veled venni a kapcsolatot.)
 • Opcionálisan beküldhető a pályázó rövid bemutatkozása is (pár sor magadról, mivel foglalkozol, miért pályáztál stb.)

További információ:

palyazat@transparency.hu
06 70 421 5192


A zsűri által nyertesnek hirdetett pályamunkáért és a közönségdíjban részesülő pályázatért járó díj összege bruttóban értendő.

A pályázaton nem indulhatnak a Transparency International Magyarország Alapítvány kuratóriumának tagjai, a Transparency International Magyarország Alapítvány munkatársai, jelenlegi önkéntesei és e személyek hozzátartozói.

Érvénytelen az a nevezés, amely olyan produktummal pályázik, amely nem felel meg a nevezési felhívásban leírtaknak.

Szerzői jogok:

 1. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik abba, hogy alkotása a Transparency International Magyarország Alapítvány internetes és nyomtatott kiadványain megtekinthető lesz, illetve a Transparency International Magyarország Alapítvány felhasználja azt a tevékenysége során. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázata megjelenjék a 24.hu internetes oldalon.
 2. A pályázó rendelkezik az alkotás másodközlésének a jogával, köteles azonban tájékoztatni a Transparency International Magyarország Alapítványt a tervezett másodközlésről. A Transparency International Magyarország Alapítvány tiltakozhat a pályázó által tervezett másodközlés ellen, amennyiben az ellentétes a Transparency International Magyarország Alapítvány céljaival és közhasznú tevékenységével. A másodközlés jogának gyakorlása esetén, ha a Transparency International Magyarország Alapítvány ezt kéri, a pályázó köteles feltüntetni, hogy az alkotás a Transparency International Magyarország Alapítvány által kiírt pályázatra került benyújtásra.
 3. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat és a közönségdíjban részesülő pályázat időben és térben korlátlan, nem kereskedelmi célokra történő és nem kizárólagos felhasználásának a jogát a Transparency International Magyarország Alapítvány az e pályázatokért járó díjazás megfizetésével megszerzi és szabadon gyakorolhatja, a pályázó kérésére a jog gyakorlásakor feltünteti, hogy az alkotás a pályázó szerzői műve.
 4. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat és a közönségdíjban részesülő pályázat benyújtója nem gyakorolhatja a másodközlés jogát, ha a Transparency International Magyarország Alapítvány valamely konkrét másodközlés ellen tiltakozik. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat és a közönségdíjban részesülő pályázat benyújtója, a másodközlés jogának a gyakorlása esetén köteles feltüntetni, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány által kiírt pályázaton díjazott alkotásról van szó.
 5. A pályázó szavatol azért, hogy a jelen pályázatban általa benyújtott alkotás, mint szerzői mű, per, teher és igénymentes és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan joga vagy igénye, amely a Transparency International Magyarország Alapítvány jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

Adatvédelem: Azzal, hogy a pályázó a Transparency International Magyarország Alapítványnak bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött személyes adatot a Transparency International Magyarország Alapítvány az alábbiak szerint kezelje. Az adatkezelés célja: a Transparency International Magyarország Alapítvány a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: a Transparency International Magyarország Alapítvány kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt személyes adatok köre: a pályázó vezetékneve, a pályázó keresztneve, a pályázó e-mail címe, a pályázó telefonszáma. A személyes adatok védelme: A Transparency International Magyarország Alapítvány kijelenti, hogy a pályázó által az interneten keresztül megadott személyes adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. A Transparency International Magyarország Alapítvány a pályázó által megadott személyes adatok közül a pályázó személyére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a jogszabályok által előírt körben titokként kezel. Az adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag a Transparency International Magyarország Alapítvány munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint a Transparency International Magyarország Alapítvány javára önkéntes munkát teljesítő természetes személyek férhetnek hozzá. A Transparency International Magyarország Alapítvány az adatokat (a pályázó külön, írásos engedélye nélkül) nem hozza nyilvánosságra és nem továbbítja harmadik személyeknek.

Kapcsolódó oldalak

Nincsenek kapcsolódó oldalak
Kapcsolódó dokumentumok
×