Skip to content

Mit ért el Magyarország az EU-csatlakozás óta? – Infografika pályázatot hirdet a TI Magyarország

Mit ért el Magyarország az EU-csatlakozás óta? – Infografika pályázatot hirdet a TI Magyarország

A magyar közéletben széleskörű konszenzus övezi azt a megállapítást, miszerint Magyarország Európai Unióhoz való 2004-es csatlakozása történelmi lehetőséget jelentett az ország számára. A tagság révén elérhető felzárkóztatási támogatások az éves GDP átlagosan 4 százalékával járultak hozzá a gazdaság növekedéséhez, míg a tőke és a munka szabad áramlásából eredő szabadságok révén magyarok tízezrei gazdagodtak új szakmai tapasztalatokkal és üzleti lehetőségekkel.

Mindez az uniós tagság lakossági megítélésében is tükröződik: a kormányzat „Brüsszel” ellen irányuló retorikája ellenére a tagság támogatottsága soha nem látott szinten, 85 százalékon áll, és még a kormánypárti választók túlnyomó többsége (77 százaléka) is EU-párti.

Ugyanakkor rendre felmerülnek azzal kapcsolatos kételyek, hogy Magyarország mennyire sáfárkodott jól az Európai Unió által biztosított támogatásokkal, s hogy azok valóban az ország gazdasági felzárkózásához járultak-e hozzá.

Éppen ezért Közös értékeink című, az európai értékekkel kapcsolatos projektünk keretében most infografika pályázatot hirdetünk, amelyen a pályaművek arra a kérdésre reflektálnak majd, hogy

„Mit ért el Magyarország az EU-csatlakozás óta?” Mi valósult meg azokból a célokból, amelyeket a 2004-es csatlakozás előtt kitűztünk magunknak, és mi az, ami még várat magára, vagy amiben az akkori várakozásainkhoz képest más irányba indultunk el?

 

Ezen kérdések megválaszolásához azt kérjük a pályázóktól, hogy készítsenek:

 • 1 darab infografikát, amely
  • hivatalos statisztikai adatokra, így az Eurostat, az OECD, az IMF, a Világbank vagy a KSH adataira támaszkodva ábrázolja a Magyarország által 2004 és 2021 között bejárt fejlődési utat
  • elsősorban gazdasági és/vagy társadalmi mérőszámokra, teljesítményekre és attitűdökre koncentrál
  • fókuszálhat csak Magyarországra, de tartalmazhat regionális (pl. V4-es) vagy az Európai Unió összes tagállamára kiterjedő összehasonlítást is
  • Tartalmazza az adatok forrására vonatkozó információt az adatokat kiadó intézmény és a kiadás évének megjelölésével (pl. Eurostat, 2020)
  • Beadási méret: 1200 pixel szélesség álló kép esetében, 1200 pixel magasság fekvő kép esetében. Formátum: PNG, JPEG vagy vektoros PDF
 • 1 db Word dokumentum formátumú mellékletet, amely tartalmazza a felhasznált adatok pontos hivatkozását és online elérhetőségét

 

A beérkezett pályaműveket grafikus és adatvizualizációval foglalkozó szakemberek értékelik az alábbi szempontok szerint:

– az adatalapú információábrázolás alapelveinek, szabályainak betartása

– az ábrázolás kidolgozottsága, megtervezettsége

– a manipuláció, csúsztatás, érvelési hiba elkerülése

– az adatból világosan kiderülő állítás, eredmény hangsúlyozása

– a bizonytalanság jelzése

– a megfelelő ábrázolástípus kiválasztása

– a témának megfelelő dizájn (színek, betűtípus, méretek, vastagságok) kiválasztása

– az ábrázolás megfelelő feliratozása

– az adat értékének, jelentésének, határainak, hiányosságainak megértése

 

A zsűri tagjai:

 • Bátorfy Attila, szerkesztő, Átlátszó.hu
 • Fillér Máté, animációs filmrendező/grafikus, Telex.hu
 • Schiffer Kata, grafikus
 • Zsubori Ervin, vezetőszerkesztő, Infotandem

 

A zsűri által kiválasztott pályázók az alábbi jutalomban részesülnek:

 • 1. helyezett: 100.000 forint
 • 2. helyezett: 75.000 forint
 • 3. helyezett: 50.000 forint

 

A pályázatok beküldésének módja: emailben, a balint.mikola@transparency.hu címre

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 31.

Eredményhirdetés: 2021. június (az eredményhirdetés dátumát később pontosítjuk)

 

Szerzői jogok: 

 1. A pályázat benyújtásával a pályázó beleegyezik abba, hogy alkotása a Transparency International Magyarország Alapítvány internetes és nyomtatott kiadványain megtekinthető lesz, illetve a Transparency International Magyarország Alapítvány felhasználja azt a tevékenysége során. A pályázó szintén beleegyezik abba, hogy a pályaműve megjelenjen a Transparency International Magyarország által kiválasztott médiapartner online felületein.
 2. A pályázó rendelkezik az alkotás másodközlésének a jogával, köteles azonban tájékoztatni a Transparency International Magyarország Alapítványt a tervezett másodközlésről. A Transparency International Magyarország Alapítvány tiltakozhat a pályázó által tervezett másodközlés ellen, amennyiben az ellentétes a Transparency International Magyarország Alapítvány céljaival és közhasznú tevékenységével. A másodközlés jogának gyakorlása esetén, ha a Transparency International Magyarország Alapítvány ezt kéri, a pályázó köteles feltüntetni, hogy az alkotás a Transparency International Magyarország Alapítvány által kiírt pályázatra került benyújtásra.
 3. A zsűri által díjazott pályázatok időben és térben korlátlan, nem kereskedelmi célokra történő és nem kizárólagos felhasználásának a jogát a Transparency International Magyarország Alapítvány az e pályázatokért járó díjazás megfizetésével megszerzi és szabadon gyakorolhatja, a pályázó kérésére a jog gyakorlásakor feltünteti, hogy az alkotás a pályázó szerzői műve.A Transparency International Magyarország a díjazottakkal felhasználási szerződésben rögzíti a felhasználás feltételeit.
 4. A zsűri által díjazott pályázatok benyújtói nem gyakorolhatják a másodközlés jogát, ha a Transparency International Magyarország Alapítvány valamely konkrét másodközlés ellen tiltakozik. A zsűri által nyertesnek hirdetett pályázat(ok) benyújtója, a másodközlés jogának a gyakorlása esetén köteles feltüntetni, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány által kiírt pályázaton díjazott alkotásról van szó.
 5. A pályázó szavatol azért, hogy a jelen pályázatban általa benyújtott alkotás, mint szerzői mű, per, teher és igénymentes és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan joga vagy igénye, amely a Transparency International Magyarország Alapítvány jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

Adatvédelem: Azzal, hogy a pályázó a Transparency International Magyarország Alapítványnak bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött személyes adatot a Transparency International Magyarország Alapítvány az alábbiak szerint kezelje. Az adatkezelés célja: a Transparency International Magyarország Alapítvány a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: a Transparency International Magyarország Alapítvány kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt személyes adatok köre: a pályázó vezetékneve, a pályázó keresztneve, a pályázó e-mail címe, a pályázó telefonszáma. A személyes adatok védelme: A Transparency International Magyarország Alapítvány kijelenti, hogy a pályázó által az interneten keresztül megadott személyes adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott személyes adatokat. A Transparency International Magyarország Alapítvány a pályázó által megadott személyes adatok közül a pályázó személyére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a jogszabályok által előírt körben titokként kezel. Az adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag a Transparency International Magyarország Alapítvány munkavállalói és vezető tisztségviselői, valamint a Transparency International Magyarország Alapítvány javára önkéntes munkát teljesítő természetes személyek férhetnek hozzá. A Transparency International Magyarország Alapítvány az adatokat (a pályázó külön, írásos engedélye nélkül) nem hozza nyilvánosságra és nem továbbítja harmadik személyeknek.

A teljes pályázati kiírás az alábbi címről is letölthető.

Kapcsolódó oldalak

Nincsenek kapcsolódó oldalak
Kapcsolódó dokumentumok
×