Skip to content

Látszatmegoldások helyett valódi párt- és kampányfinanszírozási reformot!

Látszatmegoldások helyett valódi párt- és kampányfinanszírozási reformot!

A Freedom House Europe és Transparency International Magyarország üdvözlik, hogy újraindulhatnak az egyeztetések a párt- és kampányfinanszírozás rendezéséről. Ugyanakkor a két szervezet óva int attól, hogy a párt- és kampányfinanszírozás átfogó, széles szakmai, politikai, és társadalmi konszenzuson alapuló és immár elodázhatatlan reformja helyett, rövid távú rész- vagy látszatmegoldások szülessenek. Emlékeztettek arra, hogy a Fidesz által a napokban, címszavakban felsorolt javaslatok nagy része a két évvel ezelőtti, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet által kezdeményezett négypárti tárgyalásokon már napirendre kerültek, ám azok az egyeztetések végül kudarcba fulladtak.

„A választási kampányok során elköltött források nyomon követhetősége jóval fontosabb, mint a kampányköltségek alacsony szinten tartása. Csak az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó, önkéntes kampánykiadási plafon önmagában nem küszöbölné ki visszásságokat.”

– mondta Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország igazgatója.

„A probléma egyik gyökere paradox módon éppen az, hogy a magyar állam nemzetközi összehasonlításban kimondottan fukarul bánik a pártokkal, legalábbis ami a hivatalos és ellenőrizhető csatornákat illeti. Miután jelentős magánadományok összekalapozása csaknem leküzdhetetlen kihívás, nem marad más hátra, mint a pártok „öngondoskodása”. Ez a jelenleg hatályos keretek közt korrupcióhoz, a törvények semmibevételéhez vezet éppen azok által, akiknek feladata lenne a törvények példaértékű betartása”– tette hozzá Alexa Noémi.

Becslések szerint a parlamenti pártok 2006-ban közel 7,6 milliárd forintot költöttek kampányaikra . Ezzel szemben a jelenleg hatályos törvényben meghatározott költségkeret pártonként nagyjából 400 millió forint elköltését teszi lehetővé, és a kötelezően benyújtott elszámolásukban a pártok nem meglepő módon ennyiről is számoltak el. A két összeg közötti, szerény becslések szerint is milliárdos különbség forrásai ismeretlenek, mozgásuk követhetetlen az ellenőrző szervek és a választók számára egyaránt.

Molnár Bálint, a Freedom House Europe igazgatóhelyettese szerint az egyik első lépés a jelenlegi áldatlan helyzet megoldásához éppen a kampányokban elkölthető összeghatár megemelése lenne, de olyan módon, hogy a pénzek forrásai és elköltése sokkal átláthatóbb, a visszaélések pedig sokkal erőteljesebben szankcionálhatók legyenek. Molnár szerint fontos megérteni, hogy a kampányokra fordítható törvényes összeghatár megemelése nem azt jelentené, hogy ennyivel több közpénz jutna a pártoknak, hanem azt, hogy a most láthatatlanul, illegális csatornákon a pártok kampányaiba áramló (köz)pénzek láthatóvá válnának. Amint ez megtörténik, lehetővé válik e források hivatalos ellenőrzése is a megfelelő szervezetek, elsősorban az Állami Számvevőszék által.

„Nem egyszerűen a kampányköltségek pártok általi ad-hoc csökkentésében rejlik a párt- és kampányfinanszírozás problémájának megoldása, hanem egy olyan átfogó törvényi reformban, amely egyrészről szigorítja a pártok költéseinek ellenőrzését és a törvénysértések szankcionálását, illetve lehetővé teszi azt, hogy az állampolgárok számára is átláthatóvá váljon a pártok bevételeinek forrása és kiadásaik valós költsége” – mondta Molnár.

A szükséges lépések világosak, állítja egybehangzóan Alexa és Molnár: a pártok közvetlen állami támogatását és a kampányköltések felső határát egyaránt növelni kell, bátorítani kell a magánszemélyektől érkező adományokat úgy, hogy az állam kiegészítő támogatást adna melléjük. Szintén kívánatos lenne a cégeknek a politikai támogatásokból való kizárása. A nyilvános kampányszámla – melyet az ÁSZ követne és ellenőrizne – a bevételek és kiadások átláthatóságát garantálná. A költségek visszaszorításához egy világosan meghatározott és a jelenleginél rövidebb, 60 napos kampányidőszakra lenne szükség. Az állami forrásokkal való visszaéléseket pedig a minisztériumi és önkormányzati pénzeknek kampánycélokra való felhasználását szigorúan tiltó és szankcionáló szabályokkal kell visszaszorítani.

www.kampanyfinanszirozas.hu

Kapcsolódó hírek

A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×