Skip to content

Közszolgálat – integritás és etika

Közszolgálat – integritás és etika

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatásjogi Tanszéke, a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány és a Transparency International Magyarország Alapítvány 2012. május 29-én Közszolgálat – integritás és etika címmel szakmai kerekasztal-beszélgetést tartott.

A Pécsett megrendezett fórumot Dr. Csefkó Ferenc, a Jövő Közigazgatásáért Alapítvány Kuratóriumának elnöke nyitotta meg, aki az etika és a közszolgálat összefüggéseiről, a közszolgálati etika szabályozásának elméleti és gyakorlati problémáiról beszélt.

Dr. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens a közszolgálat és az etika kapcsolatának magyarországi helyzetét mutatta be. Majd Dr. Jászberényi Gábor, a Baranya Megyei Kormányhivatal igazgatója a közigazgatás közelmúltban bekövetkező szerkezeti és működési átalakításairól, az azokban rejlő korrupciós kockázatokról és kezelésük lehetőségeiről tartotta előadását.

A fórum második felében Dr. Burai Petra, a Transparency International kutatási vezetője a közigazgatás integritását is vizsgáló Nemzeti Integritás Tanulmány tanulságairól számolt be. Előadásában érintette a magyar közigazgatás működésében rejlő korrupciós kockázatokat, kitérve a politikai pártok és az igazságszolgáltatás kérdéskörére. Továbbá foglalkozott a Tanulmányban megfogalmazott ajánlásokkal. Dr. Fekete Géza jegyző, a tisztességes eljáráshoz való jog garanciáinak témakörét gyakorlati példákon és a jogszabályi környezet elemzésén keresztül mutatta be. A tanácskozás utolsó előadója, Dr. Bencsik András tanársegéd, a közigazgatási etika alkotmányi, normatív alapjairól és az ezeken alapuló gyakorlatról, illetve a hazai közigazgatás szabályozásának 1992-től napjainkig terjedő szabályozásáról beszélt.

Az előadásokat követően a konferencia a jelenlevők szakmai vitájával zárult.

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó hírek

A Transparency International Magyarország meggyőződése szerint a korrupció elleni fellépés záloga az lenne, hogy...
×