Skip to content

Közérdekű adatigénylés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől

Közérdekű adatigénylés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől

A TI a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19-20.§-ait alapul véve kérte az NFÜ elnökét, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésének 15 napon belül tegyen eleget.

Dr. Vági Márton, az NFÜ elnöke 2010. március 24-én kelt válaszlevelében kifejtette, csak abban az esetben tudja eljuttatni a kért jelentést a TI-hoz, amennyiben a szervezet az adatigénylési kérelmét indokolja, valamint tájékoztatja az NFÜ-t a dokumentum felhasználásának céljáról.

Mivel a TI az NFÜ elnökének válaszával nem értett egyet, az adatvédelmi biztoshoz fordult. Az ombudsman 2010. június 3-án kelt állásfoglalásában megállapította, hogy az igényelt adatok hozzáférhetővé tétele nem veszélyezteti az NFÜ törvényes működési rendjét, feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, ezért a megismerésüket bárki számára biztosítani kell, mégpedig tekintet nélkül az adatigénylés indokára. Egyben felszólította az NFÜ elnökét a kért dokumentum elektronikus másolatának haladéktalan kiadására, melyet a Transparency International Magyarország ezidáig nem kapott meg.

A TI az adatigénylés megfogalmazásakor a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény preambulumában foglaltakat kívánta a gyakorlatba átültetni, mely szerint „a hazai és uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések sikere nemzeti érdek. A fejlesztési támogatások odaítéléséről és felhasználásáról döntő intézményrendszer átlátható működését biztosító jogszabályok megalkotása és érvényesítése ezért minden felelős, hazafias közéleti erő közös érdeke és kötelessége. Jogos igénye Magyarországnak, hogy e nemzeti közös nevező érvényesítése érdekében a közpénzekből származó források felhasználásával és befektetésével megvalósuló fejlesztések ügye jogi-politikai védelmet kapjon a pártpolitikai vitáktól, illetve a kormányzati ciklusváltásoktól egyaránt”.

A Transparency International Magyarország az adatigényléssel egyrészt küldetésének, másrészt az idézett preambulum szervezetre háruló kötelezettségének szeretett volna eleget tenni.

Kapcsolódó hírek

A TI egyre többet foglalkozik konkrét korrupciós ügyekkel. Célunk, hogy feltárjuk és leleplezzük a...
A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×