Skip to content

Késésben a kormány az antikorrupciós küzdelemben vállalt feladataival

Késésben a kormány az antikorrupciós küzdelemben vállalt feladataival

Számos feladatot jelölt ki a maga számára a kabinet az átlátható kormányzás megvalósításával kapcsolatban, amikor áprilisban elfogadta a korrupció elleni intézkedésekről és közigazgatási programról szóló határozatot. Az ebben foglalt vállalások azonban a megadott határidőkig nem teljesültek. A végrehajtásra kijelölt munkacsoportok működése rendszertelen és a civilek bevonására alkalmatlan. A Nyílt Kormányzati Együttműködéshez történő csatlakozás akciótervének elfogadása is akadozik. A Transparency International ezért felszólítja a kormányt, hogy mielőbb hajtsa végre a határozatban vállalt feladatait az átlátható kormányzás megvalósítása érdekében.

A Transparency International (TI) mint a korrupció megfékezését segítő független szakmai szervezet örömmel üdvözölte 2012. áprilisban, hogy a kormány a tiszta közélet és a jó állam megteremtése érdekében kormányhatározatot bocsátott ki. A határozat számos előremutató kezdeményezést tartalmazott, amelyek teljesülése megszüntetné az államnak a korrupció elleni fellépés terén fennálló mulasztásait. A TI most megvizsgálta a határozatban foglalt feladatok teljesülését és arra a megállapításra jutott, hogy a korrupcióellenes rendelkezésekben foglaltak egyike sem teljesült a megadott határidőkig. A késlekedés azért különösen problémás, mert mint a TI Nemzeti Integritás Tanulmánya (National Integrity System – NIS) korábban megállapította: a nem kellő mértékű átláthatóság és elszámoltathatóság jelentősen csökkenti a közhatalom gyakorlása során a korrupcióval szembeni ellenálló képességet. Ezért amíg a kormány nem teremti meg az átláthatóság feltételeit, addig szabad pályát enged a korrupciónak.

A kormányhatározatban foglalt vállalások között a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak (KIM), a Belügyminisztériumnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is jutottak különböző szabályozási, felülvizsgálati és hatásvizsgálati feladatok. (A feladatok részletes listáját a sajtóközlemény melléklete tartalmazza.) Sokatmondó, hogy önmagában már a határozat végrehajtására létrehozott munkacsoportok működése is akadozik, ráadásul az összetételük is úgy lett kialakítva, hogy a civil szervezetek és más, nem kormányzati szereplők az egyes minisztériumokat képviselő munkacsoporttagoktól külön tárgyalhatnak csak a KIM-mel.

A kormányhatározatban foglalt feladatok közül egyedül a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez (Open Government Declaration) történő csatlakozás véghezvitele indult ígéretesen. 2012. július 6-án a kormány kinyilvánította, hogy egyetért a csatlakozással, egyben 2012. október 15-ig rendelte elkészíteni a nyílt kormányzáshoz kapcsolódó vállalásokat tartalmazó akciótervet. Az akcióterv tervezetét a civil szervezetek segítségével összeállította ugyan a KIM, ám annak közigazgatási egyeztetése akadozik, és nem tudni, hogy milyen tényleges vállalások szerepelnek majd benne. A kormány ugyanis nem adott tájékoztatást a civil szervezeteknek arról, hogy az általuk javasolt ajánlások közül melyekre vállal kötelezettséget.

A kormányhatározat ismertetett vállalásaiból eddig tehát jóformán semmi sem valósult meg és a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez kapcsolódó akcióterv kidolgozása is elakadt. Ezt látva a TI 2012. október 16-án levélben kért tájékoztatást a KIM-től a kormányhatározatban megfogalmazott célkitűzések teljesüléséről, az ennek érdekében tett intézkedésekről. Kérte továbbá a KIM-et, hogy bocsássa rendelkezésére a korrupció elleni küzdelemért különös felelősséget viselő független állami szervezetektől kapott, a korrupció elleni tevékenységükről számszerű adatokat is tartalmazó tájékoztatást. A TI megkeresésére a szaktárcától ez idáig nem érkezett válasz.

A Transparency International, mint a korrupció megfékezését segítő független szakmai szervezet ezért felszólítja a kormányt, hogy hajtsa végre a kormányhatározatban vállalt feladatait, valamint a civil szervezetekkel egyeztetve fogadja el a Nyílt Kormányzati Együttműködés akciótervet és végre érdemben tegyen a korrupció ellen.

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×