Ismételten a Közbeszerzési Hatóság elnökéhez fordultunk

Rigó Csaba Balázs úrnak
elnök
Közbeszerzési Hatóság
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni 2016. május 17-én kelt levelét, amelyben arról tájékoztat, hogy korábbi levelemet közérdekű bejelentésként kezeli, illetve, hogy a Magyar Nemzeti Bank által alapított alapítványok ellen jogorvoslati eljárás indult az ajánlatkérői státuszuk tárgyában. Az azóta eltelt időben a szóban forgó alapítványok a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötött egyes szerződéseik tárgyában is eljárást kezdeményeztek maguk ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.

A fentiek ellenére, továbbra is kérem, hogy éljen törvényben biztosított jogával, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény [a továbbiakban: Kbt.] 152. §-ának (1) bekezdése alapján kezdeményezze a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását az alapítványok közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződéseinek tárgyában. Ahogy azt Ön is tudja, Ön mint a Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását a szerződés megkötésének időpontjától vagy, ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történt megkezdésétől számított öt éven belül kezdeményezheti. Ezzel szemben, ha kérelemre indul a Döntőbizottság eljárása, a kérelmet a szerződés megkötésének időpontjától, vagy a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított egy éven belül nyújthatja be, így az alapítványok szerződéseinek egy nagy része kívül esik a jogorvoslat hatókörén.

E helyen fontosnak tartom megjegyezni, hogy az alapítványok sok helyen olvasható kommunikációjával szemben, az alapítványok közbeszerzési kötelezettségét természetesen nem az Alkotmánybíróság 8/2016. (IV. 6.) AB határozata teremtette meg, hanem az alapításuktól kezdve a törvény erejénél fogva fennáll.

Továbbá, ismételten szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a Kbt. 5. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az alapítványok részvételével létrehozott gazdasági társaságok, úgy mint

−    a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.
−    a Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.
−    a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt.
−    a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt.
−    a Ferdia Zrt.
esetében is felmerülhet a közbeszerzési kötelezettség, ezért kérem, hogy rájuk vonatkozóan is szíveskedjen átfogó vizsgálatot kezdeményezni.

Remélem, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében megteszi a szükséges hivatali intézkedéseket.

Elnök úr szíves együttműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2016. június 6.

Tisztelettel:

Martin József Péter
ügyvezető igazgató

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!