Skip to content

Intézményi függetlenség nem működhet személyi függetlenség nélkül

Intézményi függetlenség nem működhet személyi függetlenség nélkül

A Transparency International Magyarország (TI) véleményezte a bírósági törvényeket módosító javaslatot. A szervezet előrelépésnek tartja, hogy a TI korábbi ajánlásai alapján számos rendelkezés korlátozza az OBH elnökének jelenlegi teljhatalmát, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a megválasztás jelenlegi rendszere továbbra is korrupciós kockázatokat rejt magában.

A TI szerint a jogállamiság elveinek megfelelően működő bíróságok nélkül a korrupció elleni fellépés sem lehet hatékony. A 2012. július 2-án zárószavazásra került igazságszolgáltatási törvénymódosítás számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely lényeges előrelépést jelent szervezeti szinten a bírói függetlenség és pártatlanság megvalósulásában, amelyeket a TI is üdvözöl.

Ugyanakkor a TI hangsúlyozza, hogy ezek, a korrupciós kockázatok szempontjából is jelentős lépések elengedhetetlenek voltak, mivel a jelenleg hatályban lévő igazságszolgáltatási törvények gyakorlatilag egyetlen személy, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kezébe helyezik az összes érdemi igazgatási döntést, ennek ellensúlyozására pedig átfogó intézkedésekre volt szükség.

Az igazságszolgáltatási törvények módosításai tehát a függetlenségi minimumot állítják vissza, előrelépést jelentenek a korábban súlyosan bírált ügy-átszignálási rendszer, a bírák kinevezési és kirendelési eljárásának átláthatósága, valamint az igazságszolgáltatás működésének nyilvánossága szempontjából. A törvénymódosítás számos ponton érdemben korlátozza az OBH elnökének jelenleg szinte teljhatalmát. A TI szerint a módosítások ugyanakkor a személyi szinten fennálló összeférhetetlenség problémáját nem orvosolják.

A korrupcióellenes civil szervezet erős aggályokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy az OBH elnökének megválasztása során a kétharmados többség nem nyújt garanciát arra, hogy az OBH élén egy független és pártatlan személy álljon, ezen a helyzeten a törvénymódosítás lényegében nem változtat. A jogszabályok továbbra sem korlátozzák egyértelműen az elnök megválasztását újabb kilenc évre, ez pedig jelentős korrupciós kockázatot rejt magában.

A TI továbbra is támogatja az igazságszolgáltatás átlátható működését elősegítő kezdeményezéseket és rendezvényeket. A 2012 márciusában megjelent Nemzeti Integritás Jelentéshez kapcsolódóan 2012. július 3-án a Szegedi Ítélőtáblán „Integritás az igazságszolgáltatás működésében – lehetőségek és utak” címmel rendezett szakmai fórumot, amelynek keretében a jelentés tanulságain túl a TI javaslatait is részletesen ismertette.

A tegnap elfogadott módosítások erősítik az igazságszolgáltatási rendszer jelenleg komolyan megkérdőjelezhető függetlenségét, ugyanakkor további garanciák szükségesek ahhoz, hogy átláthatóan és hatékonyan működő bíróságokról beszélhessünk Magyarországon

– hangsúlyozta Alexa Noémi, a TI ügyvezető igazgatója a szegedi rendezvényen az igazságszolgáltatási törvénymódosítással kapcsolatban.

A teljes állásfoglalás alább letölthető.

Kapcsolódó hírek

A Transparency International Magyarország meggyőződése szerint a korrupció elleni fellépés záloga az lenne, hogy...
×