Skip to content

Információszabadság újratöltve

Információszabadság újratöltve

Ma kezdődik az információszabadságról szóló törvényjavaslat általános vitája. A Transparency International Magyarország (TI) a javaslat pozitívumának értékeli, hogy a közérdekű adatigénylés és hozzá kapcsolódó bírósági jogorvoslat továbbra is gyors és egyszerű marad. A parlamenti képviselőkhöz eljuttatott véleményében azonban felhívta a figyelmet az új szabályok sebezhetőségére és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kormányzattól való függésére.

A TI a javaslat érdemének azt tartja, hogy megőrizte a magyarországi információszabadság-szabályozás nemzetközi szinten is elismert szerkezeti elemeit. Így, ha valaki nem fér hozzá közérdekű adatokhoz, továbbra is lehetőség lesz gyors és egyszerű bírósági eljárások lefolytatására. Ezzel párhuzamosan megmarad a korábbi ombudsmani, most már hatósági jogorvoslat útja is. A javaslat negatívumaként említi azonban, hogy a Parlamentnek felelős, független ombudsmant egy hatóság váltja fel, amelynek elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Ezáltal a hatóság a végrehajtó hatalomtól nem lesz független, így éppen azzal a hatalmi ággal szemben nem fogja tudni megvédeni az állampolgárok alapvető jogait, amelynek a leginkább kiszolgáltatottak.

Szintén visszalépésnek tartja a TI, hogy az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályokat eddig kétharmados törvény rendezte és minden más jogszabálynak ehhez kellett igazodnia, míg az új törvény kizárólag a hatóságra vonatkozó részében lesz sarkalatos. Ez azért problematikus, mert ezáltal bármilyen más törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel ellentétes szabályokat vezethet be, és a két törvény esetleges ütközésekor az alapjogot garantáló törvény többé nem élvez majd elsőbbséget.

Pozitívumként emeli ki a szervezet ugyanakkor azt az újítást, hogy amennyiben a döntéshozatallal kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatalát korlátozzák, akkor előtte mérlegelni kell, hogy az adat megismeréséhez vagy a nyilvánosságtól való elzáráshoz fűződik-e nagyobb közérdek.

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×