Skip to content

Hivatásetika a köz- és magánszektorban

Hivatásetika a köz- és magánszektorban

A Transparency International Magyarország (TI) munkatársai a hivatásetikáról a köz- és magánszektorban tartottak előadást 2013. április 17-én.

A három napos kurzus témája a hivatásetika volt a gyakorlatban. A képzést az ELTE Jogtudományi Karán a PILnet szervezte. A PILnet többek között a jogi karok segítésén munkálkodik, hogy azok minél hatékonyabb szószólói legyenek az etikai értékek fontosságának, hogy széleskörű analitikus és problémamegoldó képességekkel ruházzák fel a hallgatókat és a jog társadalmi hatásait mutassák be nekik, a társadalmi kérdésekre érzékeny ügyvédeket nevelve ezáltal.

A program olyan joghallgatóknak igyekezett segítséget nyújtani, akik útmutatót keresnek olyan etikai kérdésekben, ahol a normatív jogszabályok nem adnak eligazítást.

Az oktatók, és így a TI munkatársai is konkrét eseteken keresztül mutatták be, hogy a jogászoknak a legmagasabb szintű etikai elvárásoknak kell megfelelniük. A hallgatók aktív részvételével folytatott prezentációk megerősítették, hogy szakmai etika és az etikus viselkedés iránti elkötelezettség nélkül a siker csupán átmeneti lehet.

Kapcsolódó oldalak

×