Skip to content

Hatékony vagyonnyilatkozati szabályokat

Hatékony vagyonnyilatkozati szabályokat

Tisztelt dr. Rubovszky György Úr!

A korrupció ellen elkötelezett civil szervezetként aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy az Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsága nem talált semmi kivetnivalót Zsiga Marcell országgyűlési képviselő vagyonnyilatkozatában.

A vagyonnyilatkozat célja az, hogy a polgárok nyomon követhessék választott képviselőik és a közpénzekről döntő tisztségviselők vagyonosodását. Ezért a vagyonnyilatkozatoknak teljes körűen be kell mutatniuk a politikusok, közhatalmi döntéshozók vagyoni helyzetét és gazdagodásuk forrását. A jelenlegi szabályozás alapján a vagyonnyilatkozat úgy is kitölthető, hogy ne adjon érdemi információt a vagyon tényleges mértékéről és eredetéről. Zsiga Marcell is így járt el vagyona bevallásakor, hiszen nyilatkozatából nem derült ki, hogy miből származott az a pénz, amiből feleségével közösen 40 millió forint értékű házat vásárolt.

Az Ön által vezetett bizottság azt állapította meg, hogy Zsiga Marcell vagyonnyilatkozatának kitöltése során „semmilyen előírást nem sértett meg, minden kötelezettségét teljesítette”. Azt azonban nem derítette ki az eljárás, hogy ha Zsiga Marcell tényleg pontosan töltötte ki a vagyonnyilatkozatát, miért kellett írásban igazolnia a házvásárlásra fordított pénz legális eredetét.

Az Ön által Zsiga Marcell ügyében tett megállapítások ellentmondanak a vagyonnyilatkozat rendeltetésének. Mint a köz javáért felelős országgyűlési képviselőtől azt várjuk, hogy hatékonyan lépjen fel a vagyonuk eredetével elszámolni nem tudó politikusokkal szemben, illetve olyan szabályrendszert biztosítson, amely az állampolgárok számára nyomon követhetővé teszi a politikusok vagyoni helyzetének alakulását. Ezért azt kérjük, hogy a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság nyújtson be a vagyonnyilatkozati rendszert átalakító módosító indítványt. Akik közpénzből kapják a fizetésüket, tegyék a vagyoni helyzetüket átláthatóvá. A vagyonbevallás legyen könnyen hozzáférhető, teljes körű, és a hozzátartózok nyilatkozata is legyen nyilvános. A hatékony ellenőrzés és szankcionálás érdekében javasoljuk, hogy a vagyonnyilatkozatokat ne az Országgyűlés, hanem az adóhatóság ellenőrizze.

Tájékoztatom, hogy ezt a leveket a www.transparency.hu honlapon nyilvánosságra hozom.

Előremutató együttműködését előre is köszönöm!

Tisztelettel,
Alexa Noémi

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×