Skip to content

Független és azonnali vizsgálatot követel a TI és a K-monitor a kitiltási ügyben

Független és azonnali vizsgálatot követel a TI és a K-monitor a kitiltási ügyben

A Transparency International Magyarország (TI) és a K-Monitor elszomorítónak és felháborítónak tartja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a kormány eddigi megnyilvánulásait az úgynevezett kitiltási botrányban. A hatóságok eddigi tétlensége  lerombolja a hazai intézményrendszerbe vetett maradék közbizalmat is. A két szervezet felszólítja Vida Ildikó, NAV-elnököt, hogy kezdeményezze az ügy NAV-tól független hatóságok általi kivizsgálását, mert csak pártatlan eljárás eredményeként tisztázhatja magát és az adóhatóságot.

Vida Ildikó, NAV-elnök elismerte, hogy „több kollégájával együtt” ő is szerepel az Egyesült Államok által beutazási tilalommal sújtott magyar kormányalkalmazottak listáján. Ezt az elnök – saját elmondása szerint – már korábban jelezte „egy kormányzati illetékesnek”. Az illetékes állítólag azt tanácsolta Vida Ildikónak, hogy

„ki kell állni és el kell mondani az igazat, mert a hazugság és a korrupció ikertestvérek”

Bárki is legyen a titokzatos illetékes, e mondatával egyetértünk.

Azt azonban nem értjük, hogy Vida Ildikónak miért kellett heteket várnia e bölcs tanács ismeretében a kiállással. Ami meg az igazmondást illeti, nos az nyilvánvaló, hogy a történetben eddig megszólaló kormányzati szereplők közül valaki nem mond igazat. Vagy Vida Ildikó nem beszélt a kormány illetékesével, vagy a kormány már egy ideje mégiscsak többet tud, mint amennyit az Egyesült Államok budapesti ügyvivője a nyilvánossággal közölt.

„Mindkét verzió tragikus, hiszen  a felelősség eltussolása és az egymásnak ellentmondó információk kommunikálása aláássák a közbizalmat”„Márpedig a normális állami működéshez elengedhetetlen lenne, hogy a NAV, mint a közpénzügyi rendszer egyik legfontosabb szereplője, feddhetetlen módon tevékenykedjen”.

– véli Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója.

Az Egyesült Államok kormánya a beutazási korlátozás elrendelésével erős diplomáciai üzenetet fogalmazott meg a Magyarországon befektető amerikai cégeket állítólag sújtó vesztegetések és a magyar adóhatóság ebben játszott kétes szerepe miatt. Bár a TI már korábban azt sürgette, hogy a kormány és az ügyészség indítson hivatalból eljárást a súlyos vádak tisztázására, közel egy hónap telt el anélkül, hogy erre sor került volna.

„Minden jel arra mutat, hogy az illetékesek nem az ügy feltárásával, hanem annak elmaszatolásával vannak elfoglalva”

– fogalmazott Léderer Sándor, a K-Monitor igazgatója. A TI és a K-Monitor felháborítónak tartja, hogy a kormány, amely bátor és tettre kész, ha a norvég támogatási alapból részesülő civil szervezetekkel szemben kell vizsgálatot elrendelni, nem hajlandó tisztázni az állami adóhatóság súlyos korrupciós érintettségére vonatkozó állításokat.

A kitiltási ügyben az Állami Számvevőszéknek és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak kellene kivizsgálnia azt, hogy a NAV jól és helyesen kezeli-e a magyar polgárok és cégek által befizetett adót. Az ügyészségnek pedig nyomozást kellene elrendelnie annak kiderítésére, hogy igazak-e azok az állítások, melyek szerint a NAV maga is részese az állítólagos korrupciónak. Ha ezek a hatóságok továbbra is tétlenek maradnak, a végén – abszurd drámába illően – még tényleg Vida Ildikó fog a „NAV-on belül külön vizsgálati csoportot” felállítani, hogy átvizsgáltassa a „Magyarországon működő összes számba jöhető céghez kötődő eddigi ügyeket és szálakat”. Arra szólítjuk fel Vida Ildikót, hogy saját hatáskörben lefolytatott vizsgálat helyett, forduljon a NAV-tól független közpénzügyi és bűnüldöző szervekhez, és pártatlan vizsgálatokon keresztül tisztázza magát és az adóhatóságot.

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×