Skip to content

Felemás társadalmi egyeztetési és jogalkotási törvények

Felemás társadalmi egyeztetési és jogalkotási törvények

A Transparency International Magyarország (TI) véleményezte a jogalkotásról szóló, valamint a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvénytervezeteket

A Transparency International üdvözli, hogy a jogalkotásról szóló törvénytervezet javítani fogja a jogszabályok szakmai megalapozottságát és előrelépést jelent a jogszabályok nyilvánossága területén. A társadalmi részvételről szóló törvény tervezete ugyanakkor nem mutat újszerű megoldásokat, hiszen nagyrészt most is hatályban levő szabályokat ismétel. A társadalmi részvételről szóló törvény előkészítését a téma fontosságát hangsúlyozó szimbolikus gesztusnak értékeli a nemzetközi szervezet, és egyben felhívja a figyelmet annak hiányosságaira. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvénytervezet legsúlyosabb hiányossága, hogy hatályon kívül helyezi az egyébként nem jól működő lobbitörvényt, és nem kínál helyette megoldást az üzleti érdekérvényesítés átláthatóvá tételére.

A TI álláspontja szerint a lobbitörvény hatályának kiterjesztése, valamint a végrehajtás elmulasztását szankcionáló intézkedések bevezetése, és nem a jogszabály eltörlése jelentene megoldást a közhatalmi döntéshozatalban megjelenő üzleti érdekek átláthatóvá tételére. Mindemellett a törvénytervezet jelen formájában lehetőséget biztosít arra, hogy a véleményező kilétét ne hozzák nyilvánosságra, ami lobbisták újabb szürke zónája számára nyit meg kapukat. További problémát jelent, hogy a tervezet kizárólag a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetek véleményezésére vonatkozik, így nem minden készülő jogszabály kapcsán van lehetőség a civil vélemények megjelenítésére.

 Nemzetközi szerződések és más állami szervek által előkészített jogszabályok, valamint országgyűlési képviselők vagy országgyűlési bizottságok által előkészített jogszabálytervezetek véleményezésének rendje továbbra sem megfelelően szabályozott. Sem a jogalkotásról, sem a társadalmi egyeztetésről szóló törvénytervezet nem teszi kötelezővé a jogszabályok előkészítéséhez szükséges hatástanulmányok teljes körű nyilvánosságra hozatalát.

Az intézkedés elveszi a véleményezőktől a lehetőséget az egyébként közpénzből finanszírozott tényadatok megismerésére, ami hátráltatja a hatékony szakmai munkát. A törvénytervezetek egyike sem rendelkezik fontosabb szabályaik végre nem hajtása esetén alkalmazandó szankciókról, ami – az elektronikus információszabadságról szóló törvény tapasztalatai alapján – kétségessé teszi az új törvények hatékonyságát.

 A közhatalmi döntéshozatal, így a jogalkotás átláthatósága és hatékonysága érdekében a Transparency International Magyarország javasolja a lobbizás átfogó szabályozását, a jogszabályok előkészítése során keletkezett hatástanulmányok teljes körű nyilvánosságra hozatalát, a társadalmi egyeztetés rendjének szabályozását a nem minisztériumok által előkészített jogszabályok tekintetében, valamint e két jogszabályhoz és a leendő lobbiszabályozáshoz kapcsolódó, a végrehajtást kikényszerítő felelősségi rendszer kialakítását.

Címkék: Lobbizás

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó hírek

A lobbizás olyan kísérletekre utal, amikor érdekcsoportok a kormány, jogalkotók vagy szabályozó hatóságok döntéseit...
×