Skip to content

Ez a minimum: Átláthatóság az önkormányzatokban

Ez a minimum: Átláthatóság az önkormányzatokban

Az Ezaminimum.hu internetes oldalon az önkormányzati választásokon induló jelöltek kinyilváníthatják, hogy készek konkrét és számonkérhető intézkedéseket tenni az önkormányzatok átláthatóságának javítása érdekében.

A korrupció ellen küzdő négy szervezet szándéknyilatkozat aláírására hívja fel az önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölteket, hogy megmutassák, nemcsak kormányzati szinten lehet tenni az átláthatóságért. Az Átlátszó.hu, a K-Monitor, a Political Capital és a Transparency International Magyarország kezdeményezésének célja, hogy az önkormányzati választáson induló képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek vállalják, hogy megválasztásuk esetén, már munkájuk első száz napjában hatékonyan fellépnek önkormányzatuk átláthatóbbá tételéért.

A négy szervezet az Ezaminimum.hu oldalon a következő intézkedések támogatására kéri fel az aláíró jelölteket:

1.) Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján.

2.) Minden önkormányzati testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, továbbá – az ülést követően – minden testületi vagy bizottsági ülés jegyzőkönyve legyen elérhető gépileg (elektronikusan) kereshető formában az önkormányzat honlapján.

3.) Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján.

4.) Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata gépileg (elektronikusan) kereshető formátumban legyen elérhető az önkormányzat oldalán.

A vállalások egy része törvényi kötelezettség, a gyakorlatban ennek sok önkormányzat mégsem tesz eleget. A vállalások másik részének teljesítését nem írja elő törvény, de megvalósulásuk jelentősen átláthatóbbá tenné az önkormányzatok működését, ráadásul többletkiadásokkal sem feltétlenül járna.

A négy szervezet felszólítja a jelölteket, hogy álljanak ki az önkormányzatuk átláthatósága mellett, a vállalások teljesítéséhez pedig szükség esetén tanácsokkal is hozzájárulnak. Az Ezminimum.hu honlapon folyamatosan nyomon követhető azon jelölteknek a neve, akik vállalásokat tettek.

Folytatódik a kampánymonitor is

Az önkormányzati választások ideje alatt – a parlamenti választások előtti kampányhoz hasonlóan – az Átlátszó.hu, a K-Monitor, a Political Capital és a TI Magyarország közösen monitorozza a választási kampányra fordított összegeket. Ennek eredményei a kampányidőszak végén elérhetők lesznek a kepmutatas.hu oldalon.

Kapcsolódó hírek

Kampányköltések átláthatósága 2014-2015-ben A pártok közel 11 milliárd forintot költhettek kampányra 2014-ben és 2015-ben...
A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×