Ez a költségvetési saláta megfeküdte a gyomrunkat

A kormány “költségvetési saláta” javaslata betenné a kaput a közpénzköltések átláthatóságának. az Átlátszó, a K-monitor és a Transparency International Magyarország megkísérelte a lehetetlent: megpróbáltuk nyílt levéllel meggyőzni a képviselőket arról, hogy ezt a javaslatot nem szabad megszavazniuk.


Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú, 2014. november 20-án benyújtott törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) több olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyek elfogadása csökkenti a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, illetve jelentős mértékben növeli a közpénzek elköltése terén a korrupció kockázatát.

A törvényjavaslat 295. §-a hatályon kívül helyezni rendeli a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés f) pontját. Ez az a törvényi passzus, amely jelenleg megtiltja, hogy közpénzből fizetett támogatásban részesüljenek az olyan társadalmi szervezetek, amelyek a támogatásra irányuló pályázat kiírását megelőző öt évben politikai párttal együttműködési megállapodást kötöttek, vagy politikai párttal közös jelöltet állítottak a választásokon.

Ezen túlmenően a törvényjavaslat 54. § 62. pontja az államháztartás alrendszereiből nyújtott minden költségvetési támogatást kivonna a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alól. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény jelenleg a közpénzek elköltésére irányuló döntések átláthatósága érdekében a támogatás iránti pályázatok széleskörű nyilvánosságát írja elő, valamint a közpénzre pályázók és az ilyen pályázatokat elbírálok között szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény e módosítása felszámolná ezeket a nyilvánossági és összeférhetetlenségi követelményeket, ami súlyos következményekkel járna a közpénzköltések átláthatóságára nézve.

Összeférhetetlenségi szabályok hiányában a jövőben nem lesz törvényellenes az, ha egy közpénzek odaítéléséről döntő állami vezető a családtagjának vagy a cégének a közpénzből fizetendő támogatás iránti pályázatát bírálja el. A nyilvánosságra hozatalt előíró rendelkezések eltörlése miatt pedig az ilyen közpénzdöntések nem lesznek megismerhetőek, ahogyan a pártokhoz közel álló civil szervezeteknek juttatott közpénztámogatások sem.

A törvényjavaslat imént írt két rendelkezésének változtatás nélkül történő életbe léptetése súlyos csapást mérne a közpénzköltések átláthatóságára és az államháztartás számon kérhetőségére.

A felelős közpénzgazdálkodásért érzett aggodalmunkban arra kérjük Képviselő Asszonyt/Képviselő Urat, hogy kezdeményezze a törvényjavaslat e szakaszainak a visszavonását. Amennyiben a törvényjavaslat e szakaszai változatlan tartalommal kerülnek végszavazásra, kérjük, ne támogassa a törvényjavaslat elfogadását.

a

Budapest, 2014. november 26.

a

Tisztelettel,

Bodoky Tamás, főszerkesztő, atlatszo.hu

Léderer Sándor, igazgató, K-Monitor

Martin József Péter, ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!