Észrevételek a Lehet Más a Politika „Antikorrupciós 12 pont 2.0” programjára

A Transparency International Magyarország (TI) szerint a Lehet Más a Politika „Antikorrupciós 12 Pont 2.0” elnevezésű programja (program) előremutató, a korrupciós kockázatokat a maguk teljességében feltáró és globálisan értékelő dokumentum. A program erénye, hogy átfogó megoldást kínál a korrupciós problémák kezelésére.

A TI hangsúlyozza, hogy Magyarországon változatlanul magasak a korrupciós kockázatok. A fékek és ellensúlyok rendszere meggyengült, a kontrollintézmények pedig képtelenek a hatalmat korlátozni. Még ahol az elfogadott jogszabály megfelelő alapot is teremt a függetlenséghez, kétséges, hogy az olyan kontrollintézmények, mint az Állami Számvevőszék vagy a bírósági igazgatás új szervei képesek-e befolyástól mentesen működni a gyakorlatban. Ez hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon magánérdekek érvényesülnek a közérdek helyett.

A pártfinanszírozás és az üzleti szektor szembesülnek a legriasztóbb korrupciós kockázatokkal. A párt- és kampányfinanszírozási szabályok nem biztosítják az átláthatóságot, illetve a számonkérhetőséget. Ennek következtében a politikai pártok a működésüket homályos, nem azonosítható forrásokból finanszírozzák.

Az üzleti szektorban a gazdasági válság és a rohamtempóban zajló jogalkotás a korábbiaknál még zűrzavarosabb helyzetet teremtett. A gazdasági társaságok súlyos adminisztrációs terhekkel és kiszámíthatatlan állami beavatkozásokkal szembesülnek. A csődeljárás, a felszámolások, közbeszerzések, valamint a hatósági engedélyek megszerzése rejtenek magukban magas korrupciós kockázatot.

A politikai és üzleti elit között fonódó szoros kapcsolatokból eredő korrupciós kockázatok, a kontrollintézmények függetlenségével kapcsolatos rendszeresen hangoztatott kétségek, valamint a jogalkotási folyamat átláthatatlansága együttesen azt jelzik, hogy hazánkban új korrupciós minta rajzolódik ki: az államot befolyásos érdekcsoportok irányítják. A magán és a csoportérdekek a közérdeket kiszorítva, megelőzve érvényesülnek a közhatalom gyakorlása és a döntéshozatal során. Ez az állam foglyul ejtése, a state capture.

A fékek és ellensúlyok rendszere meggyengült, a kormány politikailag elkötelezett személyek kinevezésével igyekszik befolyásolni a tőle független állami intézményeket. Mindez összességében jelentősen csökkenti az állami intézményrendszer korrupcióval szembeni ellenálló képességét. Magyarországot tehát súlyosan érinti a korrupció és komoly kihívást jelent a megfelelő elszámoltathatóság megteremtése.

A legfontosabb lépések közé tartozik a független intézményekre gyakorolt politikai befolyás csökkentése, a párt- és kampányfinanszírozás szigorúbb szabályozása, a közérdekű bejelentők hatékony védelme, és egy valamennyi érintett szektort és intézményt felölelő, átfogó korrupció ellenes program megvalósítása.

A TI külön is említésre érdemesnek tartja azt, hogy a program a korrupció elleni civil szervezet által azonosított korrupciós kockázatok jelentős részére átgondolt, rendszerszintű és megvalósulásuk esetén fenntartható megoldást kínál. A program a korrupciós veszélyhelyzeteket előidéző közpolitikai és szakpolitikai hiányosságok, a rosszminőségű jogalkotás és a gyakran improvizáló kormányzás tanulságait leszűrve, az állami élet teljes megújításának lehetőségét magában hordozó célkitűzéseket vázol.

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!