Skip to content

Érvénytelen a 35 évre megkötött szemétkoncesszió?

Érvénytelen a 35 évre megkötött szemétkoncesszió?

Jogerősen megnyert per kötelezi a hazai hulladék begyűjtését és feldolgozását három és fél évtizedre elnyerő MOL-MOHU-t a jogszabály által elvárt, ún. kapacitást biztosító szerződések, valamint a szükséges engedélyek kiadására. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a MOL hulladékügyekben illetékes leánycége határidőig nem kötötte meg ezeket a szerződéseket és nem szerezte meg az engedélyeket, az ország energetikai óriása bukhatja a 35 éves koncessziós megállapodást. 

A kormány igen szigorú feltételeket szabott a 35 éves szemétkoncesszió ügyében a MOL hulladékos leánycégével szemben. A MOHU-MOL-nak a tavalyi év utolsó napjáig be kellett szereznie mindazon engedélyeket és létre kellett hoznia mindazon szerződéseket, amelyek igazolják, hogy képes a hulladékkezelési közfeladat három és fél évtizeden át történő ellátására. 

Korábban a piacon terjedő híresztelések alapján a cég elmulasztotta határidőben, azaz 2022. december 31-ig mind a szükséges engedélyek beszerzését, mind az ún. kapacitást biztosító szerződések megkötését. A Transparency International Magyarország ezért a cégtől kikérte azokat a dokumentumokat, amelyekkel elviekben igazolni tudta, hogy teljesítette a törvényi előírásokat és valóban képes ellátni a három és fél évtizedre szóló, a Magyarországon megtermelt hulladék begyűjtésére és feldolgozására szóló közfeladatot. A MOHU-MOL egyebek üzleti titokra hivatkozva tagadta meg az idén márciusban kelt adatigénylést. Azt is vitatta, hogy a koncessziós jog július 1-jei gyakorlásának a megkezdését megelőzően közfeladatot látna el, ebből következően pedig köteles lenne az adatigénylésre válaszolni. Meglepetésünkre abban az eljárásban a bíróság a MOHU-MOL javára ítélt. 

Az adatok megismerése érdekében az újabb adatigénylést július 3-án már nem a TI Magyarország, hanem a szervezetnél jogi vezetőként dolgozó Ligeti Miklós magánszemélyként terjesztette elő. Az adatigénylésben formálisan azonos, azonban jogi megítélésükben eltérő, és immáron vitán felül közérdekű adatoknak tekintendő adatokat kért Ligeti Miklós a MOHU-MOL-tól. A válasz nélkül hagyott adatkérés nyomán indított perben a MOHU-MOL elmulasztotta az augusztusban tartott elsőfokú tárgyalást, ezért a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletében elrendelte a kért adatok kiadását. A MOHU-MOL fellebbezése folytán az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az október 5-ei jogerős ítéletében helyben hagyta az elsőfokú döntést. A cég ki kell adja a hulladékos tevékenységek végzésére jogosító engedélyeit és a kapacitást lekötő szerződéseit. Várható tehát, hogy hamarosan megtudjuk, valóban felkészült-e a MOHU-MOL a hulladékkezelési közfeladatok ellátására. 

Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy a három és fél évtizedes szemétkoncesszió ügyében indult másik perben jogerősen a TI Magyarország javára ítélt a bíróság. Abban az eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla úgy határozott, hogy a Rogán Antal felügyelte Nemzeti Koncessziós Irodának ki kell adnia a szemétkoncessziós szerződés most még titkos mellékleteit. Ezek olyan alapvető fontosságú kérdéseket szabályoznak, mint a MOHU-MOL által ellátandó műszaki feladatok és beruházások köre, valamint a cég által vállalt, az államnak fizetendő koncessziós díj mértéke. A MOHU-MOL nyertes koncessziós beszerzési ajánlata is a mellékletek között található meg. 

Kapcsolódó hírek

A Transparency International Magyarország jogerősen megnyerte a bíróságon azt a pert, amelyet a szemétkoncessziót...
Első fokon pert nyertünk a szemétkoncessziót 35 évre elnyerő MOL-lal szemben. Azt követően fordultunk...
A Transparency International Magyarország közérdekűadat-igénylés útján próbálta kikérni a hazai energetikai óriástól azokat a...
A TI egyre többet foglalkozik konkrét korrupciós ügyekkel. Célunk, hogy feltárjuk és leleplezzük a...
A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×