Skip to content

Ellenőrizhető névjegyzék nélkül nincs tiszta választás

Ellenőrizhető névjegyzék nélkül nincs tiszta választás

Az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság, a Political Capital Institute, a Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország  nem látjuk biztosítottnak az átlátható és ellenőrizhető választást. Annak érdekében, hogy a választás tisztasága biztosított legyen – és a választási eljárásba vetett bizalom is megerősödjön –, konkrét teendőket fogalmazunk meg. Ezek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítását teszik szükségessé. Javaslataink a névjegyzékek adatainak ellenőrizhetőségére, átláthatóságára vonatkozó garanciákat tartalmaznak. A választási visszaélések elvi lehetőségét korlátozó ajánlások teljesítése minden politikai szereplőnek egyformán érdeke.

Javaslatcsomagunkat a mellékletben és a Választásirendszer.hu-n érheti el, rövidített összefoglalónkat alább olvashatja.

1. probléma: a közérdekű adatok nyilvánossága

Mivel nincs törvényi garanciája annak, hogy a levélben szavazók névjegyzékének közérdekű adatait a nyilvánosság megismerhesse, kezdeményezzük, hogy a választási eljárási törvény rendelkezzen arról, hogy a feliratkozási időszak során naponta frissülő, a nyilvánosság számára ellenőrizhető adatok jelenjenek meg a levélben szavazók névjegyzékére és a külképviseleti névjegyzékre feliratkozók számáról. Ugyanígy, a Nemzeti Választási Irodába (NVI) beérkezett, illetve a külképviseleteken leadott levélszavazatok számát is napi szinten nyilvánosságra kell hozni.

2. probléma: a névjegyzékek érdemi ellenőrzésének lehetősége

Jelenleg a pártok, illetve a nemzetközi megfigyelők nem tudják kellő alapossággal ellenőrizni a levélben szavazók névjegyzékét. A választási eljárási törvénynek ezért rendelkeznie kell arról, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tagjai és a nemzetközi megfigyelők ne csak betekinthessenek a névjegyzékekbe, hanem azokat össze is vethessék a névjegyzékbe vétel iránti kérelmekkel, a levélszavazatukat beküldött állampolgárok jegyzékével, illetve az állampolgársági okiratok nyilvántartásának adataival. Lehetővé kell tenni azt is, hogy a névjegyzékekbe az NVB székhelyén bármely magyar állampolgár betekinthessen. Ezzel úgy volna biztosítható a névjegyzékekhez való szabad hozzáférés, hogy a benne szereplő adatok nem lennének könnyebben hozzáférhetők a szlovákiai vagy az ukrajnai hatóságok számára, mint az NVI-től postán kapott szavazati csomag ténye.

3. probléma: a levélben beérkező szavazatok ellenőrzésének lehetősége

A szabályozás hiányossága miatt nem zárható ki, hogy a ténylegesen beérkezett szavazási iratok ellenőrzése után a levélben szavazók névjegyzékére feliratkozott, ám ténylegesen nem szavazó választópolgárok nevében kitöltött levélcsomagok is az urnákba kerüljenek. Annak érdekében, hogy ennek elvi lehetőségét is kizárhassuk – más garanciák mellett – arra van szükség, hogy az NVB tagjai és a nemzetközi megfigyelők jelen lehessenek az NVI-be érkező levélcsomagok teljes feldolgozási folyamata során, ellenőrizhessék a választópolgárok azonosító nyilatkozatait és összevethessék azokat a levélben szavazók névjegyzékével. Lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a levélcsomagok teljes feldolgozási folyamata során a média munkatársai is jelen lehessenek, azzal a megkötéssel, hogy a választópolgárok személyes adatait tartalmazó dokumentumokról felvételt nem tehetnek közzé.

Kapcsolódó hírek

A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×