Skip to content

Civilek vagyonnyilatkozati 12 pontja

Civilek vagyonnyilatkozati 12 pontja

Magyarországon jelenleg nincsen lehetőség a közhatalmi döntéshozók gazdagodásának valódi, folyamatos nyomon követésére, mert a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó hatályos szabályok ezt nem biztosítják. A Transparency International Magyarország, a K-Monitor és az Átlátszó.hu ezért minden országgyűlési képviselőtől és a kormánytól a vagyonnyilatkozati rendszer azonnali megújítását kérte.

Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Képviselő Úr!

Amint Ön előtt is ismert, a vagyonnyilatkozatok jelenlegi rendszere nem képes biztosítani a közhatalmat gyakorlók vagyonosodásának az átláthatóságát. A polgárok ugyanakkor joggal várják el, hogy az adójukból fizetett választott tisztviselők, valamint a közszféra más dolgozói érdemben adjanak számot a vagyonuk eredetéről. A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó hatályos szabályok ezt nem biztosítják. A vagyonnyilatkozatok nem minden esetben, a hozzátartozói nyilatkozatok pedig egyáltalán nem nyilvánosak, míg a vagyonnyilatkozatok tartalmának az ellenőrzése puszta formalitás, és a nyilatkozatot szándékosan valótlanul, hamisan kitöltőket sem fenyegeti elrettentő erejű szankció.

Ezért Magyarországon jelenleg nincsen lehetőség a közhatalmi döntéshozók gazdagodásának valódi, folyamatos nyomon követésére. A Transparency International Magyarország, a K-Monitor és az Átlátszó.hu az alábbiakat javasolja azért, hogy ez a jövőben ne így legyen:

1. Valódi nyilvánosság

A) Kézzel kitöltött, illetve szkennelt vagyonnyilatkozatok helyett elektronikusan kitöltött és elektronikusan olvasható, kereshető, összehasonlítható vagyonnyilatkozatok.

B) Egységes, elektronikus, állami vagyonnyilatkozati adatbázis, amelyben a tisztségviselő mandátuma alatt kitöltött minden vagyonnyilatkozat és azok módosítása is elérhető.

C) A parlamenti képviselők és a politikai vezetők (miniszterek, államtitkárok) esetében a hozzátartozók (nyilatkozóval egy háztartásban élők) vagyonnyilatkozata is legyen nyilvános és teljes körűen hozzáférhető a világhálón.

2. Valódi tartalom

A) A vagyonnyilatkozat tartalmazzon arra vonatkozó magyarázatot, hogy a tisztségviselő milyen forrásból tett szert az abban szereplő vagyontárgyakra.

B) A vagyonnyilatkozat tartalmazza az országgyűlési képviselő minden társadalmi vagy gazdasági szervezetben vállalt tisztségét, akkor is, ha az nem jár jövedelemmel.

C) A vagyonnyilatkozat nem nyilvános melléklete tartalmazza az abban szereplő ingatlanok és ingóságok azonosítására alkalmas adatot (cím, helyrajzi szám, rendszám, engedélyszám, stb.). Ezen adatokhoz a mentelmi bizottság és a hatóságok férhetnek hozzá.

3. Valódi ellenőrzés

A) A vagyonnyilatkozatokat az adóhatóság ellenőrizze.

B) A vagyonnyilatkozatok és a nyilatkozók adóbevallásának automatikus összevetése.

C) Automatikus vagyonosodási vizsgálat a megmagyarázatlan gazdagodás felderítésére.

4. Valódi büntetés

A) A Büntető Törvénykönyv önálló bűncselekményként rendelje büntetni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megsértését.

B) Fenyegesse börtönbüntetés és a közhatalmi, valamint közpénzről döntő foglalkozásoktól történő eltiltás azokat, akik hamis, vagy valótlan tartalmú vagyonnyilatkozat tesznek, vagy a vagyonnyilatkozatukat nem nyújtják be.

C) Az is legyen büntetendő, ha valaki gondatlanságból mulasztja el vagy sérti meg a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.


Arra kérjük Képviselő Asszonyt, illetve Képviselő Urat, hogy járjon elöl jó példával és 2015. januárjában saját és hozzátartozói, valamint az önnel egy háztartásban élők elektronikusan kitöltött és elektronikusan kereshető, olvasható vagyonnyilatkozatát juttassa el nekünk. A vagyonnyilatkozatokat adatbázis formájában nyilvánosságra hozzuk.

Azt is kérjük, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer reformjához szükséges törvényeket még idén nyújtsák be az Országgyűlésnek.

a

Budapest, 2014. december 11.

a

Tisztelettel:

Bodoky Tamás    
főszerkesztő,  Átlátszó.hu

Léderer Sándor
ügyvezető, K-Monitor

Martin József Péter
ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×