Skip to content

Beszámoló az Integritási Megállapodás projektről

Beszámoló az Integritási Megállapodás projektről

Projekt 1. – Az M6-os autópálya befejező szakaszának építése

A Transparency International Magyarország (TI) 2017 elején sikerrel véglegesítette és aláírta a szerződéseket a külső szakértőkkel, akik még 2016-ban lettek kiválasztva egy pályázaton. Egy külső mérnök szakértőt és két közbeszerzési szakértőt szerződtettünk.

Az M6-os autópálya projekt Ajánlatkérője (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) 2016. december 28-án írt ki közbeszerzést az M6-os autópálya befejező szakaszának tervezésére. Több okból kifolyólag a TI csak 2017 januárjában vizsgálhatta meg a közbeszerzési dokumentumokat. Az Ajánlatkérő a TI észrevételeit elfogadva egy korrigendummal módosította az eredeti hirdetményt. Később három másik módosítás is kezdeményezett az Ajánlatkérő: az első az EU-s források felhasználását szabályozó jogszabály módosítása miatt vált szükségessé; a harmadik és a negyedik pedig módosította az ajánlattételi határidőt, az egyik potenciális ajánlattevő által feltett kérdés miatt. Az Ajánlatkérő több kérdést is kapott az érdeklődő ajánlattevőktől, melyekre válaszolt, illetve ahol erre szükség volt, kiegészítő információt is igényelt. A benyújtott ajánlatok mellett a TI megvizsgálta az összes fent említett dokumentumot is a 2017. januártól júniusig terjedő időszakban, és ezen felül átfogóan ellenőrizte az ajánlattevők hátterét is. A TI megállapításait a közbeszerzési eljárás lezárulta után hozzuk nyilvánosságra.

A papíralapú ellenőrző feladatok mellett a TI egy képviselője megfigyelőként részt vett, illetve részt vesz a Bíráló Bizottság ülésein is. Az ajánlatok bontására 2017. május 2-án került sor, a TI ezt szintén felügyelte. Az Bíráló Bizottság első ülése 2017. május 19-én volt, ezt több másik követte júliusban.

A résztvevő felek – azaz az Ajánlatkérő, az Irányító Hatóság és a TI – több alkalommal is találkoztak (01.20, 02.22, 05.18) e jelentési időszakban az integritási megállapodás nyomán felállított Átláthatósági Tanácsadó Testület (ÁTT) keretében. A Testület eljárási szabályzatának első vázlatát a TI készítette el, amelyet végül 2017 februárjában véglegesített, illetve fogadott el az ÁTT, több körös egyeztetést követően.

Áprilisban a TI korrupcióellenes tréninget tartott az Irányító Hatóság alkalmazottai, körülbelül 80 fő számára. A két részes tréning egyik részében a korrupció fogalmával és az ellene létező eszközökkel ismerkedtek a résztvevők, míg a másik részben egy interaktív szimulációs játékot próbáltak ki. Az Irányító Hatóság alkalmazottai aktívan részt vettek a korrupcióellenes tréningen, az esemény után sok pozitív visszajelzés érkezett a TI felé.

Projekt 2. – A Tisza-Túr víztározó megvalósítása

2017 első felében a TI-nak sikerült véglegesítenie az Integritási Megállapodás szövegét, annak érdekében, hogy a Tisza-Túr víztározó megvalósítását is monitorozzuk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója – mint Ajánlatkérő – és a TI ügyvezető igazgatója – mint Monitor – 2017. május 15-én írták alá az Integritási Megállapodást, amelyet ezután az Irányító Hatóság
képviselőjeként a környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes
államtitkár is aláírt.

Az aláírást követően sajtóközleményt adtunk ki:

Az Integritási Megállapodás aláírását követően a TI nyílt pályázaton keres vízépítő-mérnököt, aki külső szakértőként a monitoring bizottság tagja lenne a második projektre. A tényleges monitorozási munka csak 2017 második felében kezdődik, a közbeszerzési eljárás minden valószínűség szerint 2017 végén indul.

Egyéb fejlemények

IP vizualizációs eszköz

Az IP vizualizációs eszköz fejlesztése sajnálatos módon késésben van a fejlesztő betegsége miatt. Jelenleg a fejlesztés legutolsó, azaz tesztelői szakaszában vagyunk. Az eszköz már majdnem teljesen elkészült, pár vizuális és grafikus problémát kell még elsimítani. Annak érdekében, hogy az eszköz időben elkészüljön, a TI projektasszisztense is segít a tesztelésben. Mikor a tesztidőszak véget ér, a fejlesztőnek még szüksége lesz egy kis időre, hogy a felfedezett hibákat kijavítsa, ami után már csak az eszköz beillesztése lesz hátra. Mivel a késések a fejlesztő miatt történtek, sem a tesztelés, sem a további fejlesztés nem fog többletkiadással járni.

Tapasztalatcsere

A TI egy képviselője a Transparency International Spanyolország meghívására részt vett egy tanulmányúton Madridban, abból az alkalomból, hogy éppen akkor indították útjára az első Integritási Megállapodást. A tanulmányút keretein belül a TI képviselője egy konferencián prezentálta a szervezet integritási megállapodásokkal kapcsolatos tapasztalatait, workshopot tartott a TI-Spanyolország monitor csapatának. Az Integritási Megállapodás projektben résztvevő madridi helyi önkormányzat köztisztviselői pedig egy szemináriumon vehettek részt, amit szintén a TI képviselője tartott a spanyol kollégákkal közösen.

Népszerűsítő tevékenység

Az elmúlt időszakban a TI több felkérést is kapott, hogy további információt nyújtson az integritási megállapodásokkal kapcsolatban, főképp helyi önkormányzatoktól, amelyek érdeklődésüket fejezték ki, hogy részt vegyenek egy ilyen pilot projektben. Ezek a helyi önkormányzatok aziránt érdeklődtek, hogy a gyakorlatban hogyan működik az Integritási Megállapodás, milyen költségekkel jár, és mik lehetnek az előnyei. Egy önkormányzat esetében várható egy Integritási Megállapodás megkötése.

Kapcsolódó hírek

A Transparency International Magyarország 2016 óta – az Európai Bizottság által indított kísérleti projekt...
Az Európai Bizottság 2015 januárjában indított pilot projektet az integritási megállapodásoknak az Európai Strukturális...
Az Európai Bizottság 2015 januárjában indított pilot projektet az integritási megállapodásoknak az Európai Strukturális...
Az Európai Bizottság 2015 januárjában indított pilot projektet az integritási megállapodásoknak az Európai Strukturális...
A magyar állam évente kb. 3000 milliárd forintot költ el közbeszerzés útján. Különböző hazai...
A Transparency International Magyarország 2006-os megalakulását követően egyik legfontosabb feladatának tartotta és tartja a...
×