Skip to content

Az információszabadság minimuma

Az információszabadság minimuma

A TI Magyarország, együttműködve az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetekkel, információszabadság minimumkövetelményeket dolgozott ki

Az információszabadság törvény ma hatályba lépő módosítása tovább szélesíti a közhatalmi szervek és a közpénzből gazdálkodó vállalatok jogát arra, hogy visszautasítsák a közérdekű adatkéréseket. A kormány a jövőben nem lesz köteles kiadni a közpénzből fizetett tanulmányokat, ehelyett elegendő lesz az ilyen tanulmányok „megtekintését lehetővé tenni.” Az állam ezentúl megtagadhatja a „jövőbeli döntés megalapozását” szolgáló közérdekű adatok kiadását is. A közhatalmi szervek bármikor hivatkozhatnak arra, hogy valamely adat visszatartása a jövőben meghozandó döntéshez szükséges, ezért ez a szabály parttalan felhatalmazást ad a közérdekű adatok eltitkolására. Leginkább azonban azt tartjuk sérelmesnek, hogy a közérdekű adatokat kezelő szervek mostantól megfizettethetik az adatigénylőkkel az „adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét”. Ezt akkor tehetik meg, ha az adatigénylés teljesítése a szerv „alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.”

(A törvénnyel kapcsolatos részletes álláspontunkat a módosítás elleni civil tiltakozásból és a TI Magyarország által a köztársasági elnökhöz írt levélből ismerhet meg.)

Meggyőződésünk, hogy a kormány helytelenül cselekszik, amikor súlyosan korlátozza a polgárok jogát arra, hogy megismerjék a közérdekű adatokat. A polgároknak ugyanis az az érdeke, hogy könnyen és ingyenesen hozzáférjenek a közpénzekre és a közhatalom működésére vonatkozó valamennyi adathoz. Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, a TI Magyarország, együttműködve az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezetekkel, információszabadság minimum-követelményeket dolgozott ki.

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×