Skip to content

Az átláthatóságban nincsenek topon a Top50 vállalatai

Az átláthatóságban nincsenek topon a Top50 vállalatai

Az autógyártás és a kiskereskedelem teljesít a legrosszabbul, a telekommunikáció pedig a legjobban a korrupcióellenes programok nyilvánosságra hozatala terén, ez derült ki a Transparency International (TI) Magyarország mai budapesti sajtótájékoztatóján. Felmérésük szerint, amelyet az 50 legnagyobb magyarországi vállalat körében végeztek, a cégek egyharmada, azaz 14 vállalat egyáltalán nem közöl adatokat a korrupcióellenes programjáról. A nemzetközi kutatás alapján készült felmérésben egyetlen vállalat sem ért el 100%-ot – az átlagos eredmény 45% volt. „A korrupció ellenes belső szabályok tovább erősíthetik az átláthatóságot, ezzel növelve a vállalatok, így Magyarország versenyképességét” emelte ki Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár bevezető előadásában. Ilyen kutatás Magyarországon első alkalommal készült, és egyedülálló a tekintetben, hogy a vállalatokat a belső megfelelésük és a szervezeti átláthatóságuk nyilvánossága szempontjából rangsorolja.

A Transparency International Magyarország felmérte és rangsort készített arról, hogy a Magyarországon működő 16 szektor top 50 vállalata milyen mértékben hozza nyilvánosságra korrupció ellenes és üzleti etikai szabályait, illetve a leányvállalataik és külföldi érdekeltségeik mekkora átláthatóságot biztosítanak.  Ezt a kutatást mutatták be ma, amelynek nyitó beszédében Martin József Péter, a TI magyarországi ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: „Egy vállalat eredményessége és egy ország versenyképessége szorosan összefügg az intézmények és az üzleti szektor átláthatóságával ezért is érdemes tenni érte.” Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár bevezető előadásában üdvözölte a jelentést, és hangsúlyozta, hogy „az átláthatóságot legjobban a verseny és a nyilvánosság segíti. Ez persze fordítva is igaz, hiszen az intézményesített eszközök, etikai kódexek, korrupció ellenes belső szabályok tovább erősíthetik az átláthatóságot, ezzel növelve a vállalatok, így Magyarország versenyképességét”.

Kevés az élenjáró, sok a lemaradó

A korrupcióellenes programok nyilvánossága szempontjából a vizsgált vezető 50 vállalat átlagosan 45%-os eredményt ért el.  Kiemelkedő, 96%-os eredményt 4 társaság, a Magyar Telekom, a Mol, a Telenor és a TVK teljesített; 100 százalékot egyetlen cég sem kapott. Ugyanakkor a top 50 vállalat egyharmada, 14 cég 0%-ot ért el.  A 0 százalék azt jelenti, hogy a feltett 13 kérdésből ­­- melyek többek között a vállalat korrupciómegelőző intézkedéseire és intézményeire, a vezetőség személyes elköteleződésére és a korrupcióval szembeni tudatosságra kérdeznek rá – egy kérdésre sincs válasz a vállalat honlapján, azaz például nincs etikai kódex, nincs etikus működést célzó tréning, nincs bejelentő vonal.

Korrupcióellenes programok nyilvánossága – vállalati eredmények

dia1

Az ágazatok közül 90%-os átlageredménnyel a telekommunikációs szektor vállalatai végeztek az élen, majd a vegyipariak következnek, 81%-kal. Leggyengébben a kiskereskedelmi szektor (18%) és az autóipar (0%) teljesített.

Korrupcióellenes programok nyilvánossága – kibontott ágazati elemzés

A szervezeti átláthatóságra és az országonkénti működésre vonatkozó kérdések azt vizsgálták, hogy az adott társaság milyen körben és milyen mélységben hoz nyilvánosságra információkat hazai és külföldi leányvállalati tulajdonosi hátteréről, működésének és bejegyzésének helyéről, valamint egyes pénzügyi adatairól.

A szervezeti átláthatóság 38 cég esetében volt releváns, hiszen e tényezőt csak azoknál a vállalatoknál vizsgáltuk, amelyeknek van leányvállalata – ezeknél az eredmény átlagosan 53%-os volt. Közülük 11 szereplő ért el maximális pontszámot, 7 vállalat pedig egyáltalán nem közöl adatokat a leányvállalatairól a honlapján.

Ha vannak is intézkedések, nem látszanak

A kutatásból kiderül, hogy a cégek többségénél hiányzik a határozott vezetői elköteleződés a korrupcióval szemben, a multinacionális cégek leányvállalatainak vezetősége gyakran nem érzi szükségesnek, hogy személyesen, helyi szinten is kiálljon a korrupció ellen.

A honlapok kereshetőségéből és tartalmából kiderül, hogy a cégek elsősorban az üzleti eredményeikkel kívánják megnyerni a befektetőket és az ügyfeleket, s az, hogy ezek az eredmények milyen etikai normák mentén születtek, legfeljebb a sokadik helyet foglalják el a fontossági sorrendben.

Ha egy cég még részben sem hoz nyilvánosságra üzleti etikai megfelelésre, integritásra, korrupcióellenességre vonatkozó intézkedéseket, s ezek meglétére semmiféle utalás nem található, akkor a nyilvánosság, a befektetők, az üzleti partnerek számára ez annak a jele lehet, hogy ilyen nem is létezik az adott társaságnál, vagyis a vállalatnak az etikus működés nem fontos.

A TI Magyarország úgy véli, a korrupció elleni küzdelem alapja az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a közszférában és a magánszektorban egyaránt. A cégeknek különösen fontos szerepük van a korrupció terjedésének megakadályozásában. A felelős vállalatoknak átfogó korrupcióellenes programokat kell bevezetniük, átláthatóvá kell tenniük a működésüket és szervezeti felépítésüket, s elszámoltathatóvá kell válniuk az érdekgazdák felé.

A jogszabályi megfelelés és a korrupciós kockázatok szélesebb körű kezelése érdekében a vállalatoknak koherens szabályzatokat és rendszereket kell bevezetniük, amelyek alkalmasak a vesztegetés és a korrupció megakadályozására. Az, hogy egy cég ezeket milyen mértékben teszi nyilvánossá, jól mutatja ebbéli erőfeszítéseinek komolyságát és kiterjedtségét.

Meggyőződésünk, hogy hosszabb távon a transzparencia irányába tett erőfeszítések kifizetődőek. A korrupciót kiszűrő, átlátható üzletmenet növeli a felelősségvállalást, és hatékonyságjavuláshoz, idővel pedig profitnövekedéshez vezet, ami végső soron javítja az ország versenyképességét. A versenyképesség tehát szorosan összefügg az átláthatósággal. Érdemes tenni érte!

– mondta Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az „A VÁLLALATI JELENTÉSTÉTEL ÁTLÁTHATÓSÁGA MAGYARORSZÁGON” c. kutatásról

A Transparency International Magyarország kutatást végzett 16 szektorban összesen félszáz, hazánkban működő nagyvállalat jelentéstételének átláthatóságáról. Megvizsgálta és rangsort készített arról, hogy a cégek milyen mértékben hoznak nyilvánosságra információkat a következő három területen:

•    Jelentéstétel a korrupcióellenes programokról
•    Szervezeti átláthatóság (információközlés a leányvállalatokról)
•    Országok szerinti jelentéstétel

A 2013-ban áprilistól szeptemberig tartó kutatás során a TI Magyarország 50, Magyarországon működő nagyvállalatot vizsgált. A minta meghatározásának alapja a 2012-ben megjelent Figyelő TOP200-as lista volt, amelyből a 2011. évi árbevétel választottuk ki a különböző szektorok legnagyobb vállalatait, kiegészítve a pénzügyi szektor (bankok és biztosítók) éllovasaival.

A felmérés a nemzetközi Transparency International globális nagyvállalatokat érintő vizsgálata, a TRAC (Transparency in Corporate Reporting) módszertanát vette alapul. A kiválasztott cégek a kutatásról tájékoztatást kaptak, az adatgyűjtés időszakában egy workshopon is lehetőségük nyílt részt venni, majd a kigyűjtött adatokat átnézhették és véleményezhették. A tapasztalatok szerint a kutatást a vállalatok részéről igen nagy érdeklődés kísérte.

Kapcsolódó hírek

A „Transparency in Corporate Reporting (TRAC)” azaz a vállalati jelentéstétel átláthatósága a Transparency International...
×