Skip to content

Az állami támogatás megvonásánál nincsen drágább megoldás

Az állami támogatás megvonásánál nincsen drágább megoldás

A pártok állami támogatásának megvonása súlyos korrupciós kockázatokat rejt magában. E javaslat a párt- és kampányfinanszírozásnak csak egy részkérdését érinti, de magában semmire nem kínál megoldást. A Transparency International véleménye szerint a rendszer átfogó rendezésére volna szükség.

Tegnap jelent meg a sajtóban a miniszterelnök közlése, mely szerint a költségvetés rossz helyzete miatt megvonná a 2013-as és 2014-es költségvetési támogatást a pártoktól. Az első pillantásra talán tetszetős ötlet a Transparency International Magyarország (TI Magyarország) álláspontja szerint súlyos korrupciós kockázatokat rejt magában. A szervezet felhívja a kormányfő figyelmét arra, hogy párt- és kampányfinanszírozás egész ügyének rendezése és nem részkérdések megoldása szükséges.

Magyarországon a párt- és kampányfinanszírozás ügye a mai napig rendezetlen

Nem átlátható, hogy mely párt pontosan milyen forrásokat használ, milyen kiadásai vannak és emiatt nem tudni, hogy a pártok egyes képviselői döntéseikben mennyiben képviselik választóik akaratát és mennyiben azok magánérdekeit, akik a működésükhöz és kampányaikhoz szükséges forrásokat biztosítják.

Az új javaslat nincs összhangban a Fidesz-KDNP által aláírt nyilatkozattal

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság hiánya súlyos korrupciós kockázatokat jelent és azok orvoslására összetett megoldások szükségesek. Ezt szem előtt tartva 2012. április 4-én a TI Magyarország kezdeményezésére valamennyi parlamenti párt nyilatkozatot írt alá a párt- és kampányfinanszírozás alapelveiről és vállalták, hogy még idén új törvényt fogadnak el ezen alapelvek mentén.

A nyilatkozat 6. alapelve szerint „biztosítani kell, hogy a pártok működésükhöz szükséges minimális forrásokat állami támogatásként kapják meg, ám a túlzott állami függőséget el kell kerülni”. A Fidesz-KDNP által is aláírt közös nyilatkozattal nincsen összhangban a kormányfő javaslata.

Az állami támogatás megvonása súlyos korrupciós kockázatot jelent

E javaslat a párt- és kampányfinanszírozásnak csak egy részkérdését érinti, de magában semmire nem kínál megoldást, viszont komoly korrupciós kockázatot jelent. Abban az esetben, ha egy párt nem kap állami támogatást, a választópolgárok, pedig anyagi lehetőségeik miatt nem tudják a pártokat támogatni, úgy nem marad más, mint a pártok teljes eladósodása és a hitelezőiktől függővé válása vagy pedig tehetős és befolyásos magánszemélyektől és cégektől felajánlott támogatások elfogadása. Tekintettel arra, hogy a pártok és kampányaik finanszírozására vonatkozó szabályozás nem biztosítja megfelelően az átláthatóságot nagy a kockázata annak, hogy a támogatásért cserébe a pártok a támogatók magánérdekeiket akár a választóik kárára is kiszolgálják. Az ebből fakadó károk hosszabb távon jóval több költséget jelentenek, mint a pártoknak jelenleg járó állami támogatás.

Kapcsolódó hírek

A politikai pártok választási kampányainak a finanszírozása Magyarországon a rendszerváltozás óta megoldatlan probléma, egyben...
×