Skip to content

Állásfoglalás a kormányzati korrupcióellenes intézkedésekről

Állásfoglalás a kormányzati korrupcióellenes intézkedésekről

A Transparency International Magyarország üdvözli a kormány azon kezdeményezését, hogy erős védelmet kíván biztosítani a korrupciós ügyeket feltáró bejelentőknek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a Közérdekvédelmi Hivatal létrehozása önmagában nem megfelelő eszköz a rendszerszerű korrupció felszámolására. Egyúttal javasolja, hogy a közérdeksérelmet bejelentők védelme mellett a kormány fordítson figyelmet az Antikorrupciós Koordinációs Testület által jóváhagyott Korrupció Ellenes Stratégiában megfogalmazott prioritások végrehajtására.

A közérdekű bejelentők védelme a korrupció elleni küzdelem fontos eleme, mely elsősorban a nagyobb horderejű, a közérdekre különösen veszélyes esetek felderítését segíti elő azzal, hogy a visszaélést bejelentő számára biztonságot nyújt. A Transparency International Magyarország 2008 őszén, az Egyesült Államok nagykövetének és szakértőjének közreműködésével kezdeményezte a hazai rendszer kiépítését. Örömmel értesültünk arról, hogy a tervezett kormányzati intézkedések egy része összhangban áll a TI által készített koncepcióban foglaltakkal.

A közérdekű bejelentések rendszerének két sarkalatos pontja a védelem, valamint az ügyek valódi kivizsgálásának biztosítása. A kormány által elkészített javaslat véleményünk szerint megfelelően kezeli a bejelentők védelmének kérdését, ugyanakkor nem meggyőző abban a tekintetben, hogy az új rendszer valóban elkötelezett-e a visszaélések feltárása iránt. A nyilvánosságra került tervezet alapján a létrehozandó Közérdekvédelmi Hivatalnak az ügyek feltárásával és szankcionálásával kapcsolatos feladatai átfedést mutatnak a jelenleg is működő nyomozati szervek feladataival. A nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy amennyiben egy államban a nyomozó szervek és az igazságszolgáltatási rendszer megfelelően működnek, nincs szükség újabb hivatal létrehozására. A Közérdekvédelmi Hivatal kialakítása és vizsgálati jogkörrel való felruházása arra enged következtetni, hogy a hazai rendszer nem működik hatékonyan. Ebben az esetben elsősorban a működési zavarok okainak feltárására, majd orvoslására lenne szükség. A jelenlegi intézményrendszer erősítése a rendszer működőképességének biztosításához elengedhetetlen.

A Transparency International Magyarország felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatal felállítása nem jelenti a korrupcióellenes feladatok teljesítését. A korrupció elleni fellépés kulcseleme a rendszerszerű szemlélet, amely tükröződik a 2008 februárjában elkészült, ám a kormány által a mai napig el nem fogadott Korrupció Elleni Stratégiában és Cselekvési Tervben. A közérdekű bejelentők védelme a korrupció elleni küzdelem fontos eszköze, de valódi tisztulást akkor várhatunk, ha a Stratégiában megfogalmazott prioritásokra koncentrálunk. Ezek a következők: párt- és kampányfinanszírozás rendszerének átláthatóvá tétele, a közbeszerzési rendszer átfogó reformja, a fejlesztési források átlátható felhasználásának biztosítása, valamint a hatósági engedélyekkel kapcsolatos korrupció visszaszorítása.

Kapcsolódó hírek

„A kormány nagy horderejűnek szánt korrupció elleni lépésként kidolgozta a közérdekű bejelentők védelmét szabályozó...
×