Skip to content

Feketeöves megalkuvás

Feketeöves megalkuvás

Sok más civil szervezethez hasonlóan a Transparency International Magyarország is az Alkotmánybírósághoz fordult 2017-ben, mert úgy véltük, hogy a kormány által abban az évben bevezetett, a köztudatban „civiltörvényként” ismert szabályozás alkotmányellenesen bélyegezte meg azokat a civil szervezeteket, amelyek külföldi, például az Európai Uniótól származó pénzügyi támogatásban részesültek. A taláros testület öt év eltelte után végül úgy döntött, hogy eltekint a beadványunk érdemi vizsgálatától. 

Az Alkotmánybíróság a civiltörvénnyel szembeni beadványokat előbb egy évig altatta, majd 2018-ban az egész eljárást felfüggesztette, mondván: mielőtt döntene az ügyben, meg kell várja az Európai Unió Bíróságának az ügyben várható ítéletét. Az Európai Bizottság ugyanis kötelezettségszegési eljárást indított a magyar kormány ellen, mivel diszkriminatívnak találta az úgynevezett civiltörvényt. Bár Orbán Viktor az eljárás 2017. október megindításakor úgy nyilatkozott az állami rádióban, hogy a civiltörvény ügyében indult „politikai indíttatású” uniós eljárást „jogász komolyan venni nem tudja”, de ha mégis, „mi is nevetségessé válnánk”, a luxemburgi bíróság 2020-as döntésében végül igazat adott a Bizottságnak és elkaszálta a civiltörvényt. Az EU Bíróságának döntését követően a kétharmados hatalom nem siette el az elkaszált törvény tényleges visszavonását,  végül hosszas huzavona után 2021. májusában helyezte hatályon kívül azt 

Az Alkotmánybíróságnak újabb két évre volt szüksége ahhoz, hogy idén ősszel ismét napirendre tűzze a kormány által már rég visszavont eredeti civiltörvény ellen irányuló alkotmányjogi panaszunkat. Az október 4-én kelt döntést a múlt héten kaptuk kézhez. Az Alkotmánybíróság vaskövetkezetességgel állapította meg, hogy a Transparency International Magyarország által benyújtott „panaszindítvány érdemben már nem bírálható el” figyelemmel a „megváltozott szabályozási környezetre”. Az Alkotmánybíróság a megváltozott szabályozási környezet alatt szemérmesen arra utal, hogy a luxemburgi kudarc valójában nem szegte pártunk és kormányunk kedvét. A hatalom ugyanis az Európai Unió Bírósága előtt elvérzett civilellenes szabályozás helyébe hamar újabb, a civilek további zaklatására szolgáló szabályozást léptetett. A kormány korrupció elleni és jogállamisági teljesítményével szemben kritikus civilek ezúttal mint a „közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek” élvezhetik a hatalom irántuk tanúsított, legújabban az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzésben megnyilvánuló törődését. 

Az abszurd döntés tartalmi elemzése helyett inkább az Alkotmánybíróság bátorságára hívjuk fel a figyelmet, amiről Monty Python Gyalog Galopp című örökbecsű klasszikusából Sir Robin históriája jutott eszünkbe, melynek refrénje szerint: Robin a bátor elfutott, Bátran elszaladt ő! 

Kapcsolódó hírek

A TI egyre többet foglalkozik konkrét korrupciós ügyekkel. Célunk, hogy feltárjuk és leleplezzük a...
„A kormány nagy horderejűnek szánt korrupció elleni lépésként kidolgozta a közérdekű bejelentők védelmét szabályozó...
×