Skip to content

A TI véleményezte az önkormányzatokról szóló törvényjavaslatot

A TI véleményezte az önkormányzatokról szóló törvényjavaslatot

A Transparency International Magyarország (TI) a korrupció elleni fellépés kapcsán kiemelt fontosságú intézményekként tekint a helyi önkormányzatokra. Az önkormányzatok és intézményeik a közügyek intézése során közeli kapcsolatban állnak a helyi polgárokkal, ezért a korrupciómentes működés és a demokratikus alapelvek betartása érdekében elengedhetetlen, hogy működésük átlátható és elszámolható legyen.

A Belügyminisztérium 2011. október 11-én hozta nyilvánosságra a www.kormany.hu internetes weboldalon a helyi önkormányzatokról szóló új törvény normaszöveg-tervezetét, amellyel kapcsolatban a TI megküldte állásfoglalását a Belügyminisztériumnak. A törvényjavaslatot a kormány 2011. november 5-én nyújtotta be a Parlamentnek.

A normaszöveg-tervezet, illetve a benyújtott törvényjavaslat áttekintése során elsősorban a felmerülő korrupciós kockázatokat vettük figyelembe és hangsúlyozzuk állásfoglalásunkban annak érdekében, hogy – ahogyan ezt a javaslat általános indokolása is kiemeli – a helyi hatalomgyakorlás a demokratikus jogállam alapelveinek megfelelően történhessen.

Általános megállapítások

A törvényjavaslat kiindulópontja, hogy az önkormányzati rendszer átfogó megújításra szorul ennek során pedig tekintettel kell lenni az állam szerepének átértékelésére. Közismert tény, hogy a helyi önkormányzati rendszer fenntartása igen költséges, ami szintén indokolja a jelenlegi megoldás átgondolását. A javaslatról elmondható, hogy több esetben figyelembe veszi az elmúlt két évtized tapasztalatait és a hatályos törvény rendelkezéseit, valamint számos ponton javít az önkormányzatok működésének átláthatóságán, a képviselői összeférhetetlenség és vagyonnyilatkozati rendszer szabályozásán.

Ugyanakkor a törvényjavaslat számos, az önkormányzatok működése szempontjából fonto problémát nem rendez egyértelműen. Kérdéseket és korrupciós kockázatokat vet fel a polgármesteri pozíció megerősödése. Keveset tudunk meg a megye pontos jövőbeni szerepéről, a járások és a helyi önkormányzatok közötti feladatmegosztásról, kevés fogódzót kapunk a gazdálkodás pontos szabályaival és az ellenőrzések összehangolásával kapcsolatban, ez pedig nehezíti az elszámoltatható működési rendszerek kialakítását.

Az állásfoglalás teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Kapcsolódó hírek

Az állami tulajdonú vállalatok a nemzeti vagyon jelentős részét képezik, közpénzből gazdálkodnak, ezért fokozott...
×