Skip to content

A TI nyilvánosságra hozza az ombudsmanhoz írt levelet

A TI nyilvánosságra hozza az ombudsmanhoz írt levelet

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) a Transparency International Magyarország (TI) kérésére sem igazolta, hogy valóban jogosult vizsgálni a Norvég Civil Támogatási Alapból (NCTA) civil szervezeteknek juttatott támogatások felhasználását. A KEHI, kihasználva az államháztartási ellenőrzésre vonatkozó nem egyértelmű jogi szabályozást, kiterjeszti a hatáskörét a norvég adófizetők pénzéből finanszírozott civil támogatásokra. A nem magyar közpénzből fizetett és a magyar költségvetést nem érintő támogatások ellenőrzése címén a KEHI olyan eljárás folytat, amelyben a TI Magyarország nem rendelkezik a közigazgatási ügyfeleket rendesen megillető eljárási garanciákkal.

Nem láttuk a KEHI megbízólevelét, és nem tudjuk, hogy ki és milyen megfontolások alapján rendelte el a vizsgálatunkat. Nem vitathatjuk bíróság előtt a KEHI megkérdőjelezhető hatáskörét, és amiatt sem tehetünk panaszt, hogy a KEHI eljárása sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogunkat.

Mindez annak ellenére megtörténhet, hogy Magyarország Alaptörvénye értelmében

„mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy a jogos érdekét sérti.”

Az Alaptörvényben biztosított jogainak sérelme miatt az ombudsmanhoz fordultunk, és arra kértük, hogy vizsgálja ki a KEHI TI Magyarországgal szembeni eljárását, valamint kezdeményezze, hogy a Miniszterelnökség állítsa le Alaptörvényben biztosított jogaik sérelmét jelentő KEHI eljárást. (A teljes levél itt olvasható.)

Gondoltunk a KEHI eljárásának kitett többi civil szervezetre is, és ezért arra is megkértük az ombudsmant, hogy forduljon az Alkotmánybírósághoz. Csak az Alkotmánybíróság vizsgálhatja meg ugyanis, hogy a KEHI által alkalmazott jogszabályok összhangban vannak-e az Alaptörvénnyel.

Kapcsolódó hírek

A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
×