Skip to content

A TI nem tartja indokoltnak az MLSZ által kért helyreigazítást

A TI nem tartja indokoltnak az MLSZ által kért helyreigazítást

2015. október 22-én a Transparency International Magyarország (TI) nyilvánosságra hozta „Korrupciós kockázatok a magyar sportfinanszírozásban” című tanulmányát, melyben felfedte a Tao. támogatási rendszer átláthatósági problémáit és korrupciós kockázatait. A tanulmányra reagálva a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 2015. november 27-én közölte, hogy hivatalos formában is helyreigazítást kér a TI-tól, mivel véleményük szerint a tanulmány „az MLSZ-szel összefüggésben több esetben is valótlan tényt állított, vagy valós tényt hamis színben tüntetett fel, ezzel megsértve a szövetség jó hírét.”

A TI nem ért egyet az MLSZ állításával, mivel véleményünk szerint a TI sem a tanulmányban, sem kommunikációjában nem állított valótlan tényeket, illetve nem tüntetett fel valós tényeket hamis színben. Nem állítottuk továbbá azt sem, hogy az MLSZ jogellenesen járt volna el a Tao. támogatási rendszerrel kapcsolatos munkája során. Ahogy a tanulmányban is megfogalmaztuk, a támogatási rendszer korrupciós kockázatai elsősorban a hibásan kialakított jogszabályi környezet következményei, és nem a sportszövetségek esetleges jogsértő magatartásából erednek.

Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz az álláspontunkhoz, miszerint a Tao. támogatási rendszer súlyos átláthatósági problémáktól szenved, és így korrupciós kockázatokat foglal magában. Mindaddig nem tekintjük átláthatónak a támogatási rendszert, amíg a támogatók kiléte rejtve maradhat. Ennek a problémának a megoldására elsősorban a jogalkotókat szólítjuk fel, de fontosnak tartjuk, hogy a szövetségek, mint szakmai szervek is lobbizzanak a Tao. támogatási rendszer átláthatóságának előmozdítása érdekében.

A kérdéses pontok tisztázása végett a TI levelet küldött az MLSZ-nek, amelyben a szövetséget arra kérjük, hogy fontolják meg válaszunkat, és a levélben leírtak figyelembe vételével a helyreigazítási kérelemtől szíveskedjenek eltekinteni.

Kapcsolódó hírek

A Globális Korrupciós Jelentés (angolul GCR) egy olyan tanulmány, mely a korrupt hozzáállás megváltoztatása...
×