Skip to content

A közbeszerzési hatóság „példamutató” közbeszerzése

A közbeszerzési hatóság „példamutató” közbeszerzése

A Közbeszerzési Hatóság a törvény előírásainak rugalmas értelmezésével, versenyeztetés nélkül alakítja át 300 millió forintból a vadonatúj hűvösvölgyi úti bérelt irodáját. A Transparency International Magyarország (TI) december elején kérte a Hatóságtól a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításához szükséges dokumentumokat és levélben kérte az Állami Számvevőszéket, a Gazdasági Versenyhivatalt és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezzék a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását. A független ellenőrző intézmények azonban úgy döntöttek, nem vizsgálják meg az ügyet, a miniszter nem válaszolt.

A TI 2011. november 30-án kért tájékoztatást az akkor még Közbeszerzési Tanácsnak nevezett szervezettől, hogy mire alapozza a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását saját közbeszerzése során. Ezt a törvény csak kivételes esetekben teszi lehetővé, például ha műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy személy vagy szervezet képes az adott munkát teljesíteni.  Erre hivatkozott a Közbeszerzések Tanácsa is. Mivel ez egy iroda (közpénzből történő) kialakításánál nehezen tűnt indokolhatónak és tekintettel arra, hogy a közbeszerzési kultúra fejlesztésért felelős Közbeszerzések Tanácsának saját működése során a lehető legjobb gyakorlatot kell alkalmaznia, a TI adatigénylésben kérte a szükséges dokumentumokat és értesítette azokat a szervezeteket, amelyek a törvény alapján kezdeményezhetik a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását.

A Hatóság 2012. január 2-án megküldte a bérleti szerződést – a bérleti díj kitakarásával – a 3000 m2-nyi irodaterületről (amiből 400 m2 tetőterasz) a még át nem adott Akadémia Park Irodaházban. Ebben a vadonatúj irodaházban kívánta a Tanács a bérleményt saját költségén 300 millió forintból átalakíttatni. Ehhez folytatott le a Tanács hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

A megküldött dokumentumokból azonban az is kitűnik, hogy a 2010-es építési engedély és a bérleti előszerződés alapján a Tanácsnak minden lehetősége meglett volna, hogy a bérlői beruházást versenyeztetés útján kiválasztott kivitelezővel valósítsa meg. Ennek ellenére a Felek úgy döntöttek, hogy a bérleti szerződésben már kikötötték, hogy a bérlői munkálatokat kizárólag a bérbeadóval végeztethetik el.  A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását – hiánypótlás kérése mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság nem kifogásolta, a bérleti szerződés megkötését pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese is jóváhagyta.

A Transparency International megkeresésére az Állami Számvevőszék írásban jelezte, hogy köszöni bejelentésünket és majd a „tervezési folyamatuk során figyelembe veszik”. A Gazdasági Versenyhivatal pedig azért nem foglalkozik az üggyel, mert szerinte a bejelentésünk révén nem a feladatkörének ellátása során került a tudomására a jogsértés gyanúja. Jogértelmezése szerint ebben az esetben nem áll módjában kezdeményezni a jogorvoslati eljárást.

Az átláthatatlanságot az is erősíti, hogy a Bérbeadó az Akadémia Park Kft. többségi tulajdonosa a BP Property Gamma Kft., az ismeretlen tulajdonosi hátterű luxemburgi székhelyű SCD Group magyarországi vállalata.

A TI a mai napon ismételt adatigényléssel fordult a Közbeszerzési Hatósághoz, hogy küldje el a bérleti szerződésben kitakart közérdekű adatokat. A korrupcióellenes szervezet abban bízik, hogy az Európai Bizottság, illetve a magyar hatóságok vizsgálatot kezdeményeznek majd az ügyben. Fontos, hogy a közbeszerzési piac szereplői és az adófizetők is meggyőződhessenek arról, hogy a közbeszerzési kultúra fejlesztésért felelős és a közbeszerzési eljárások jogszerűségét ellenőrző hatóság, ami közpénzekből, illetve a januártól többek között a kötelező hirdetményellenőrzés bevételeiből gazdálkodik, átláthatóan és tisztességesen látja el feladatát.

A Transparency International közleménye 2011. december 6.

A Közbeszerzések Tanácsának közleménye 2011. december 6.

A Közbeszerzések Tanácsának válasza 2011. december 9.

A Transparency International válasza 2011. december 18.

Címkék: Közbeszerzés

Kapcsolódó hírek

A Transparency International Magyarország 2006-os megalakulását követően egyik legfontosabb feladatának tartotta és tartja a...
×