Skip to content

A Közbeszerzési Hatóság elnökéhez fordultunk az MNB alapítványok ügyében

A Közbeszerzési Hatóság elnökéhez fordultunk az MNB alapítványok ügyében

Rigó Csaba Balázs úrnak
elnök
Közbeszerzési Hatóság
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Transparency International Magyarország Alapítvány missziójának megfelelően, a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében szeretném kérni, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény [a továbbiakban: Kbt.] 152. §-ának (1) bekezdése alapján kezdeményezze a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai, valamint az ezen alapítványok tulajdonos részvételével működő gazdasági társaságok ajánlatkérői státuszának megállapítása, illetve az ezen szervezetek közbeszerzési eljárás mellőzésével megkötött szerződéseinek tárgyában. Továbbá, amennyiben megállapításra kerül a szóban forgó szervezetek ajánlatkérői státusza, úgy a Kbt. 153. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlatkérők listájába való bejelentési kötelezettségük elmulasztása tárgyában is szíveskedjen eljárást kezdeményezni.

A Kbt. 5. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek azok a jogképes szervezetek, amelyeket nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amelyek bármilyen mértékben ilyen tevékenységet látnak el, feltéve, hogy e szervezetek felett valamely ajánlatkérőnek minősülő szervezet – mint amilyen az MNB is – közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működésüket többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.

Amint az az Ön számára is ismert, az Alkotmánybíróság a 8/2016. (IV. 6.) AB határozatban leszögezte, hogy a jegybank „alapítványai 1) a juttatott vagyon forrására (mely az MNB-től származó közpénz), illetve arra tekintettel, hogy 2) alapításukra kizárólag „az MNB feladataival és elsődleges céljával összhangban” [MNBtv. 162. § (2) bekezdés] kerülhet sor, kétséget kizáróan közpénzzel gazdálkodnak és közfeladatot látnak el”. (8/2016. (IV. 6.) AB határozat [27] bekezdés) Álláspontom szerint az Alkotmánybíróság határozata, valamint a szóban forgó alapítványok alapító okiratai alapján megállapítható, hogy ezen alapítványok, úgy mint

 • a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány
 • a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány
 • a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány
 • a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány
 • a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány
 • a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány

legalább részben nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű tevékenységet látnak el, ezért ajánlatkérői státuszuk a Kbt. alapján fennáll.

Álláspontunk szerint a fenti feltételek bizonyos mértékben és közvetetten az Alapítványok által létrehozott gazdasági társaságok, úgy mint

 • a Kecskeméti Duális Oktatás Zrt.
 • a Pallas Athéné Domus Optima Befektetési, Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.
 • a Kasselik-Ház Ingatlanfejlesztő Zrt.
 • a Vízház Ingatlanfejlesztő Zrt.
 • a Ferdia Zrt.

esetében is fennállnak.

Tekintettel arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság által fenntartott Közbeszerzési Adatbázis nem tartalmaz a fenti szervezetek, mint ajánlatkérők által lefolytatott közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatot, ezért feltételezzük, hogy szerződéseiket a közbeszerzési törvény megsértésével, a közbeszerzési eljárás mellőzésével kötötték meg.

A Kbt. 26. §-a értelmében az ajánlatkérőnek minősülő szervezet köteles a Kbt. hatálya alá tartozásáról a Közbeszerzési Hatóságot értesíteni, amely naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérőkről. A Közbeszerzési Hatóság elnöke a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezi, ha az érintett szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a Kbt. hatálya alá tartozása kétséges. Tekintettel arra, hogy a fent felsorolt szervezetek egyike sem szerepel a Közbeszerzési Hatóság honlapján megtalálható ajánlatkérői adatbázisban, mindenképpen indokolt a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását megindítani.

Remélem, hogy kérésemet megalapozottnak tartja, és élve a törvény által biztosított jogával megteszi a szükséges hivatali intézkedéseket annak érdekében, hogy a Kbt. által is megfogalmazott célok – a közpénzek hatékony felhasználásának átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a közbeszerzések során a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése – mielőbb érvényesülhessenek.

Elnök úr szíves segítségét megköszönöm.
a

Budapest, 2016. április 26.

Tisztelettel:
Martin József Péter
ügyvezető igazgató

Kapcsolódó hírek

Rigó Csaba Balázs úrnak elnök Közbeszerzési Hatóság Budapest Tisztelt Elnök Úr! Mindenekelőtt szeretném megköszönni...
Dr. Gaál Szabolcs Barna úrnak elnök Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Budapest Tartsay Vilmos u. 13....
Az alkotmánybíróság is megerősítette azt, amit a Transparency International Magyarország másfél éve mond: az...
A bíróság szerint mégsem vesztette el a jegybank alapítványának vagyona a közpénz-jelleget. A Kecskeméti...
Az Alkotmánybírósághoz fordultunk, hogy érveinkkel támogassuk a jegybank és alapítványai gazdálkodását, vagyis minimálisan mintegy...
Immár negyedik alkalommal fordulunk Önhöz, abban a reményben, hogy Köztársasági Elnök Úr méltányolja a...
Erős félévet kezd az Országgyűlés, legalábbis a közpénzhasználat ellenőrzésének és a közérdekű adatok megismerésének...
A demokratikus közéletnek, a közügyek szabad megvitatásának az alapja, hogy bárki hozzáférhet a közérdekű...
A Transparency International Magyarország 2006-os megalakulását követően egyik legfontosabb feladatának tartotta és tartja a...
×