Skip to content

A közbeszerzések tanácsa versenyeztetés nélkül közbeszerzett

A közbeszerzések tanácsa versenyeztetés nélkül közbeszerzett

A Közbeszerzések Tanácsa versenyeztetés nélkül közbeszerzett – 300 millióért alakítják át a bérelt új irodát

A Transparency International Magyarország (TI) különös figyelemmel kíséri a közbeszerzések szabályozását és az intézményrendszer működését a terület magas korrupciós kockázata miatt. Meggyőződésünk, hogy a Közbeszerzések Tanácsának (KT) fontos szerepe van a legjobb gyakorlatok terjesztésében és saját közbeszerzéseinél a jogszerűség és az átláthatóság legmagasabb szintű kívánalmainak megfelelően kell eljárnia.

Ennek fényében tűnt különösen aggályosnak a 2011. november 25-én a 29627/2011 iktatószámmal közzétett tájékoztató a 299.941.119 Ft értékű közbeszerzés eredményéről, amit a KT a verseny kizárásával hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban folytatott le.

A TI ezért 2011. november 30-án azzal a kérdéssel fordult a Közbeszerzések Tanács elnökéhez, hogy indokolja meg, mire alapozza a Kbt. 125. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazását, azaz mi alapján zárta ki a versenyt közbeszerzési eljárása során.

Mivel válasz a mai napig nem érkezett, a TI 2011. december 6-án a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék elnökéhez, illetve a Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez fordult, hogy a Kbt. 327. § (1) bekezdése alapján kezdeményezze a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárását, mivel ezeknek a szerveknek van erre jogosítványuk. A TI ugyanakkor bízik abban, hogy a KT a szerződést még nem kötötte meg és új, jogszerű eljárás keretében választja majd ki szerződéses partnerét.


2011. december 6. A Közbeszerzések Tanácsának közleménye

2011. december 9. A Közbeszerzések Tanácsának válasza

2011. december 18. A Transparency International válasza:

Dr. Gajdos Róbert
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptuk 2011. december 9-én kelt levelét, melyben részletesen ismerteti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a 29627/2011 iktatószámmal közzétett tájékoztatóval kapcsolatban felvetett kérdéseinkre, amelyek a korábbi levelünkben felvetett aggályok alapjául szolgáltak és a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását is meghatározták.

Azonban sajnálattal vettük tudomásul, hogy levelében a Kbt. 125. § (2) bekezdésének b) pontjának alkalmazását mindösszesen annyival indokolta, hogy a nyertes ajánlattevő „bizonyíthatóan kizárólagos jogosultsággal bír.”

Tisztelettel kérem, hogy a fentiek érdemi indokolásához küldje el részünkre másolatban a közbeszerzési eljárás megindítása alapjául szolgáló bérleti szerződés és mellékleteinek, módosításainak, illetve a kizárólagos jogosultság alátámasztására szolgáló egyéb dokumentumok másolatát.

Jelen levelemet az Ön válaszlevelével együtt a Transparency International Magyarország honlapján nyilvánosságra hozom.

Budapest, 2011. december 18.

Üdvözlettel:

dr. Földes Ádám
ügyvezető igazgató

Címkék: Közbeszerzés

Kapcsolódó hírek

KÖZBESZERZÉSI RENDSZER – A szektor szerepe a NIS-ben A közbeszerzés, a vele járó hatalmas...
A Transparency International Magyarország 2006-os megalakulását követően egyik legfontosabb feladatának tartotta és tartja a...
×