Skip to content

A büntetlenség vége

A Transparency International 2010-ben „A büntetlenség vége” címmel európai szintű összehasonlító kutatást végzett a korrupció elleni fellépés és az elévülés jogintézményének kapcsolatáról, mely projekt lezárásaként a Transparency International Magyarország konferenciát szervezett az érintett hazai szervek részvételével.

A büntetlenség vége – Magyarországra vonatkozó jelentés

A kutatás magyarországi eredményei azt mutatták, hogy az elévüléssel kapcsolatban alig van olyan jogelméleti vagy joggyakorlati probléma, melyeknek megoldása a korrupciós vagy korrupciós jellegű bűncselekmények elleni fellépést érdemben elősegítenék, e terület rendezettnek tekinthető. Az elévülésről szóló kutatás azonban számos olyan problémára hívta fel a figyelmet, amelyeket a büntető-igazságszolgáltatás egyes szereplőinek, a jogtudomány képviselőinek és a civil társadalomnak érdemes alaposabban megvizsgálnia.

 A büntetlenség vége – Regionális tanulmány

E jelentés az elévülés által a korrupciós bűncselekményekre gyakorolt hatást vizsgálja az Európai Unióban (EU). Alapját 27 tanulmány képezi, amelyek az elévülés hatását vizsgálták a különböző nemzeti jogi környezetekben, annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a gyenge pontokat, és a helyes gyakorlatokat.

A kutatások szerint a korrupcióval összefüggő bűncselekmények büntetlenül maradása jelentős probléma egész Európában. Az azonosított kulcsproblémák a korrupciós ügyek felderítésének elmaradása, illetve a bűnüldöző szervekés a bíróságok humánerőforrás hiánya, valamint szakértelmek hiánya. A legtöbb európai országban a hosszadalmas eljárások komoly akadályt jelentenek a korrupció üldözése terén, időnként összekapcsolódva a bürokrácia magas szintjeivel, valamint a bizonyításra vonatkozó túlzottan szigorú előírásokkal. Ebben az összefüggésben az elévülési idők gyakorta túlságosan rövidek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a bűncselekmények üldözését, különösen, amennyiben nincsenek megfelelő lehetőségek az elévülési idő meghosszabbítására, ha az szükséges.

 „A büntetlenség vége” – konferencia a büntető-igazságszolgáltatás korrupció elleni fellépéséről

A Transparency International Magyarország által 2011. február 11-én megrendezett konferencia során a kutatás megállapításaiból kiindulva vitát kezdeményeztünk arról, hogy a rendőrség, az ügyészség, a bíróság és más hatóságok korrupció elleni fellépése hogyan tehető hatékonyabbá annak érdekében, hogy ezek a bűncselekmények ne maradjanak büntetlenül.

A konferencia négy témakörben folytatott szakmai vitából állt, az előadások és az opponensi vélemények egyaránt azt a célt szolgálták, hogy a programban szereplő témákat részleteiben megvitathassuk valamennyi, a büntető-igazságszolgáltatás korrupció elleni fellépésének témájában érdekelt szerv és résztvevő bevonásával.

×