blank

For English, please scroll down.

 

Az ENSZ 2003. december 9-én fogadta el a korrupció elleni egyezményt, ekkor van a Korrupcióellenes Világnap, amit a Transparency International Magyarország minden évben szakmai konferenciával ünnepel. Alapvető célunk, hogy a korrupció elutasítására ösztönözzük a polgárokat, együttműködve a hazai közélet, a gazdaság és a média szereplőivel.

A két részből álló konferencián először azt vizsgáljuk meg, hogy az Európa Tanács égisze alatt működő Korrupció Ellenes Államok Csoportja (GRECO) és az Európai Unió különféle szervei, például a nemrégiben alakult Európai Ügyészség hogyan segíthetik elő az egyes országokban, így Magyarországon is a korrupció elleni küzdelmet.

A konferencia második részében az átláthatóság és a korrupciós kitettség szempontjából értékeljük a magunk mögött hagyott évet, megvizsgálva a koronavírus különböző szektorokra, így a kormányzatra, az egészségügyre és a gazdaságra gyakorolt hatásait.

A koronavírus-járványra való tekintettel idén online konferenciát szervezünk, az érdeklődők a Zoom alkalmazáson keresztül tudják követni az előadásokat és a kerekasztal-beszélgetéseket. Az egyes programokhoz külön-külön is lesz lehetőség csatlakozni.

A konferencia időpontja: 2020. december 9., 15 órától

Helyszín: Zoom – Regisztráció az alábbi linken:

A konferencia programja:

 

15:00 – 15:10 Köszöntő beszéd – Martin József Péter a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója

I. rész: Az európai intézmények szerepe a korrupció elleni küzdelemben

 

15:10 – 15:25 Nyitóelőadás – Marin Mrčela, a Korrupció Ellenes Államok Csoportjának (GRECO) elnöke

15:25 – 15:40 Vitaindító előadás – Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő

15:40 – 16:40 Az Európai Unió lehetőségei a korrupció megfékezése terén – kerekasztal az Európai Ügyészségről

Az Európai Ügyészség megítélése megosztja a magyarországi közvéleményt. Azok, akik szerint helyes döntés, hogy Magyarország nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, úgy gondolják, hogy az uniós szintű vádhatóság létrejötte a nemzeti szuverenitás ellen intézett támadás, ezért jobb is, hogy Magyarország távol tartja magát. Mások szerint az Európai Ügyészség olyan csodaszer, amely egy csapásra megold minden korrupciós problémát. A Transparency International Magyarország úgy gondolja, hogy az országnak csak előnye származna abból, ha csatlakozna az Európai Ügyészséghez, ugyanis a magyar hatóságok hitelességét és megbízhatóságát kikezdte a nem ritkán részrehajló jogalkalmazás és a politikai helyiérték alapján biztosított büntetlenség.

A tisztánlátás érdekében kerekasztal-beszélgetésre hívtuk meg a téma neves szakértőit.

Résztvevők:

• Bárd Petra, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék
• Fleck Zoltán, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék
• Hack Péter, egyetemi tanár, tanszékvezető, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék
• Ligeti Miklós, jogi igazgató, TI Magyarország

• Moderátor: Lampé Ágnes

16:40 – 17:00 Kérdések és válaszok

II. rész: Évértékelő – A koronavírus gazdasági és társadalmi hatásai, különös tekintettel a korrupcióra és az átláthatóságra

 

17:20 – 18:00 Politika mindenekelőtt – a joguralom rendjének helye Orbán Viktor rendszerében – Tölgyessy Péter, alkotmányjogász nyitóelőadása

18:20 – 19:20 Évértékelő kerekasztal-beszélgetés

2020 rendkívül mozgalmas év volt, amelyet egyértelműen a járványhelyzet határozott meg: a koronavírus óriási terheket rótt a társadalomra, miközben számos vonatkozásban nehezítette a korrupció elleni fellépést és az átláthatóságért folytatott küzdelmet. Évértékelő kerekasztal-beszélgetésünk során ezeket a hatásokat vizsgáljuk meg a leginkább érintett területek, így a politika, a gazdaság, az egészségügy és a civil szektor szakértőivel és képviselőivel.

Résztvevők:

• Győrffy Dóra, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
• Kovácsy Zsombor, orvos, egészségügyi szakjogász
Krekó Péter, igazgató, Political Capital
• Martin József Péter, ügyvezető igazgató, TI Magyarország

• Moderátor: Lampé Ágnes

19:20 – 19:40 Kérdések és válaszok


Transparency International Hungary’s Year-Closing Conference on the World Anti-Corruption Day

The United Nations adopted the Convention against Corruption on December 9, 2003, a day which is since then commemorated as the World Anti-Corruption Day. Every year, Transparency International Hungary celebrates this day with a professional conference. Our primary goal is to encourage citizens to reject corruption, and we intend to achieve this in cooperation with key actors from public life, the economy, the government and the media.

At the two-part conference, we will first examine how the Group of States against Corruption (GRECO), under the auspices of the Council of Europe, and various European Union bodies, such as the recently established European Public Prosecutor’s Office, can help fight corruption in Member States, including Hungary.

In the second part of the conference, we will assess the year we leave behind in terms of transparency and exposure to corruption, examining the effects of the coronavirus on various sectors, including the government, healthcare, and the economy.

With regard to the coronavirus epidemic, we are organizing an online conference this year, and those interested can follow the keynote speeches and roundtable discussions through the Zoom app.

Date: 9th December 2020, from 15PM onwards

Venue: Zoom – Please register using the following link:

Agenda

 

15:00 – 15:10 Opening speech – József Péter Martin, Executive Director, Transparency International Hungary

1st part: The role of European institutions in the fight against corruption

 

15:10 – 15:25 Opening address – Marin Mrčela, President of the Group of States against Corruption (GRECO)

15:25 – 15:40 Keynote address – Ákos Hadházy, Independent Member of Parliament

15:40 – 16:40 How can the European Union curb corruption? – Roundtable discussion on the European Public Prosecutor’s Office

Hungarian public opinion is deeply divided on whether or not the country should join the European Public Prosecutor’s Office. Those who prefer to stay away from it believe that the establishment of an EU-level prosecution is an attack on national sovereignty, so it is better for Hungary to opt out. Others say the European Public Prosecutor’s Office is a panacea that will solve all corruption problems in one fell swoop. Transparency International Hungary believes that the country would only benefit from joining this EU body, as the credibility and reliability of the Hungarian authorities were corroded by the impartial application of the law and the impunity they granted based on political prestige.

To discuss the issue in detail, we invited renowned experts of the field to a roundtable discussion.

Participants:

• Petra Bárd, Habilitated Associate Professor, Eötvös Loránd University, Department of Criminology
• Zoltán Fleck, Professor, Eötvös Loránd University, Department of Theory of Law and Society
• Péter Hack, Professor, Head of Department, Eötvös Loránd University, Department of Criminal Procedure and Penitentiary Law
• Miklós Ligeti, Legal Director, TI Hungary

• Moderator: Ágnes Lampé

16:40 – 17:00 Q&A

2nd part: Assessing 2020 – The Economic and Social Impacts of the Coronavirus, in particular on Corruption and Transparency

 

17:20 – 18:00 Politics above all – Rule of Law and its significance in Viktor Orbán’s system – a keynote address by Péter Tölgyessy, constitutional lawyer

18:00 – 19:20 Evaluating 2020 – Roundtable discussion

2020 has been an extremely busy year, clearly defined by the coronavirus: the epidemic has placed a huge burden on society, while making the fight against corruption much more difficult in many respects. In our roundtable discussion, we will examine these impacts with experts and representatives from the most affected areas, such as politics, the economy, healthcare and the NGO sector.

Participants:

• Dóra Győrffy, Professor, Corvinus University, Péter Pázmány Catholic University
• Zsombor Kovácsy, Physician, Healthcare Lawyer
• Péter Krekó, Director, Political Capital
• József Péter Martin, Managing Director, TI Hungary

• Moderator: Ágnes Lampé

19:20 – 19:40 Q&A