Konferencia bírók részére

Hotel President 1054 Budapest, Hold u. 3,

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-án elfogadott, 2014/104/EU irányelvében meghatározta azokat a szabályokat, amelyek alapján orvosolni lehet a versenyjogi jogsértés következtében keletkezett károkat. A versenyhatóságok által érvényesített előírások EU-szintű összehangolása jelentős lépés az egységes piacon folyó tisztességes verseny megteremtése felé. Ugyanakkor a térségünkben a bíróságok előtt versenyjogi jogsértések miatt csak kisszámú kártérítési eljárás indul, az ilyen típusú eljárások még nem tekinthetőek megszokottnak.

A Transparency International Magyarország Alapítvány – a Freedom House romániai szervezetével és az Írországban működő A&L Goodbody ügyvédi irodával együttműködésben – az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságának támogatásával projektet indított a versenyjogi, illetve gazdasági jogi ügyeket tárgyaló bírók és bírósági titkárok képzésére.

A projekt célja, egyben a képzés tárgya a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 2014/104/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv), valamint az Irányelv magyar jogrendbe 2016-ban történt átültetését megvalósító szabályok minél részletesebb megismertetése.

Magyarország – többek között a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXI. törvény megalkotásával – megfelelően átültette az irányelv rendelkezéseit a hazai jogrendbe. Ezáltal Magyarország megteremtette a versenyjogi sérelmek érvényesítésének a lehetőségét. A kártérítési igények érvényesítése jelentős szerepet játszhat a közbeszerzések területén tapasztalható versenykorlátozó gyakorlatok – kartellek – visszaszorításában is.

A projekt keretei között kétnapos szemináriumot fogunk rendezni 2017. év szeptember havában. A szemináriumokon a versenyjogi jogsértések megítélésében kiemelkedő jártassággal bíró magyarországi és külföldi szakemberek fognak előadásokat tartani magyar bírók és bírósági titkárok részére. A szemináriumok tanácskozási nyelve a magyar nyelv lesz, az idegen nyelvű előadások magyar nyelvre történő tolmácsolását biztosítjuk.

A szemináriumokon a hazai bírók megismerkedhetnek a téma számos külföldi és európai uniós szakértőjével, valamint mód nyílik arra, hogy megvitassák a versenyjog területén jelentkező európai és regionális kihívásokat, főként az európai uniós versenyszabályok végrehajtásával, a közbeszerzésekkel, a versenyjogi peres eljárások tapasztalataival, összefonódások ellenőrzésével, állami támogatások befolyásoló tényezőivel kapcsolatos tapasztalatcserére.

A szemináriumon résztvevő bírók és bírósági titkárok közül öt főnek lehetőséget fogunk tudni biztosítani a projektet lezáró bukaresti konferencián történő részvételre. További három főnek pedig arra lesz lehetősége, hogy Luxemburgban tanulmányozzák az Európai Bíróság munkáját.

A szemináriumok részletes, az előadókat és az előadásuk címét is tartalmazó leírása alább olvasható:


2017. szeptember 21.

 

9:30 – 10:00

 

Regisztráció / Reggeli kávézás

 

10:00 – 10:10

 

Köszöntő beszéd – dr. Martin József Péter, ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország

 

10:10 – 10:20

 

Köszöntő beszéd – OBH/GVH (tbc)

 

Levezető elnök: dr. Nagy Gabriella, közpénzügyi igazgató, Transparency International Magyarország

 

10:30 – 11:30

 

Johannes Holzwarth, European Commission: 2014/104/EU irányelv bemutatása, az uniós szabályozás szükségességének, indokoltságának, hátterének megvilágítása

 

11:30 – 12:30

 

dr. Zavodnyik József, ügyvéd, KLART LEGAL /korábban GVH, ill IM: hazai jogharmonizáció bemutatása, hogyan ültették át az irányelvi szabályokat a magyar szabályozásba

 

12:30 – 12:45

 

Kérdések és válaszok

 

13:00 – 14:30

 

Ebéd

 

14:30 – 15:30

 

dr. Martin József Péter, ügyvezető igazgató, Transparency International Magyarország: A korrupció és a gazdasági teljesítmény összefüggése Magyarországon összehasonlító keretben

 

15:30 – 16:30

 

dr. Csorba Gergely, tudományos főmunkatárs, MTA KTI: a versenyjogi jogsértések által okozott károk gazdasági szempontból, gazdasági racionalitás a kártérítési igény mögött; közgazdasági elméletek és elemzési módszerek

 

16:30 – 16:45

 

Kérdések és válaszok

 

19:00

 

Vacsora

 

2017. szeptember 22.

 

 

9:30 – 10:00

 

Kávé

 

Levezető elnök: dr. Ligeti Miklós, jogi vezető, Transparency International Magyarország

 

10:00 – 11:00

 

dr. Marosi Zoltán, ügyvéd, Oppenheim Ügyvédi Iroda: Magyar joggyakorlat a versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítési kereseteket illetően

 

11:00 – 12:00

 

Gero Meessen, Európai Bizottság: Az EU Bíróságának joggyakorlata a versenyjogi jogsértésen alapuló kártérítés területén

 

12:00 – 12:15

 

Kérdések és válaszok

 

12:30 – 14:00

 

Ebéd

14:00 – 15:00  

Cristina Butacu, jogi igazgató, Versenytanács, Románia: Bizonyítékok megismerhetősége a 2014/104/EU irányelvre tekintettel, vonatkozó uniós esetjog

 

 

15:00 – 16:00

 

dr. Tóth Tihamér, egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a GVH korábbi elnökhelyettese: Ami az irányelvből kimaradt: csoportos kártérítési keresetek

 

16:00 – 16:15

 

Kérdések és válaszok

 

16:15 – 16:30

 

Záró gondolatok

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!